Điều kiện để sa thải lao động nữ 56 tuổi

Câu hỏi của khách hàng: Điều kiện để sa thải lao động nữ 56 tuổi

Công ty tôi hiện có đang thuê một bà lao công đã 56 tuổi để quét dọn vệ sinh công ty. Chúng tôi đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Vậy, để được chấm dứt hợp đồng tôi cần làm gì?


Luật sư Tư vấn Bộ luật lao động – Gọi 1900.0191

Dựa trên thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

1./ Thời điểm tư vấn: 25/10/2018

2./ Cơ sở Pháp Luật điều chỉnh vấn đề Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Bộ luật lao động năm 2012

3./ Luật sư trả lời Điều kiện để sa thải lao động nữ 56 tuổi

Hợp đồng lao động được hiểu là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Các bên có nghĩa vụ phải tuân thủ thỏa thuận trên. Trong trường hợp người sử dụng lao động muốn chấm dứt hợp đồng lao động vô thời hạn thì:

Căn cứ Điều 36 Bộ luật lao động:

Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

1.Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này.

2.Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

3.Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

4.Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.

… 8.Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại khoản 3 Điều 125 của Bộ luật này.

… 10.Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật này; người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã.”

Trong trường hợp của bạn, bạn muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi không có sự đồng ý của người lao động thì bạn phải tuân theo quy định tại Điều 38 Bộ luật lao động:

Điều 12. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động 

1.Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

…c)Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc; …

2.Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a)Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn; …”

Nếu không thực hiện theo quy định trên thì người lao động sẽ có các nghĩa vụ quy định tại Điều 42 Bộ luật lao động:

Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1.Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2.Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.

3.Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

4.Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

5.Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.”

Như vậy, trong trường hợp của bạn, nếu không thỏa thuận được với người lao động thì bạn phải có một trong những căn cứ trên và báo trước ít nhất 45 ngày cho người lao động biết về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

1900.0191