Giá nước kinh doanh được xác định dựa trên căn cứ nào?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Giá nước kinh doanh được xác định dựa trên căn cứ nào?

Gia đình tôi có mở quán bán đồ ăn sáng và sử dụng nước trong hoạt động kinh doanh, vậy cho tôi hỏi giá nước được tính theo giá nước sinh hoạt hay kinh doanh, có phụ thuộc vào khối lượng nước sử dụng hay không?


Luật sư Tư vấn Luật xây dựng – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 31 tháng 08 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề Nguyên tắc tính giá nước

  • Nghị định 117/2007/NĐ-CP Về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

3./ Luật sư tư vấn

Giá nước được tính dựa trên nguyên tắc quy định tại Điều 51 Nghị định 117/2007/NĐ-CP như sau:

“Điều 51. Nguyên tắc tính giá nước

1. Giá nước sạch phải được tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí sản xuất hợp lý trong quá trình sản xuất, phân phối nước sạch bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị cấp nước và khách hàng sử dụng nước.

2. Bảo đảm quyền tự quyết định giá mua, bán nước trong khung giá, biểu giá nước do Nhà nước quy định.

3. Giá nước sạch phải bảo đảm để các đơn vị cấp nước duy trì, phát triển, khuyến khích nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần tiết kiệm sử dụng nước có xét đến hỗ trợ người nghèo.

4. Giá nước sạch được xác định phù hợp với đặc điểm nguồn nước, điều kiện sản xuất nước của từng vùng, từng địa phương, từng khu vực.

5. Giá nước sạch được xác định không phân biệt đối tượng sử dụng là tổ chức, cá nhân trong nước hay nước ngoài.

6. Thực hiện cơ chế bù giá hợp lý giữa các nhóm khách hàng có mục đích sử dụng nước khác nhau, giảm dần và tiến tới xóa bỏ việc bù chéo giữa giá nước sinh hoạt và giá nước cho các mục đích sử dụng khác góp phần thúc đẩy sản xuất và tăng sức cạnh tranh của các đơn vị cấp nước.

7. Chính quyền địa phương các cấp, tổ chức, cá nhân hoạt động cấp nước phải xây dựng chương trình chống thất thoát thất thu nước, có cơ chế khoán, thưởng đồng thời quy định hạn mức thất thoát thất thu tối đa được phép đưa vào giá thành nhằm khuyến khích các đơn vị cấp nước hoạt động có hiệu quả.

8. Trường hợp giá nước sạch được quyết định thấp hơn phương án giá nước sạch đã được tính đúng, tính đủ theo quy định thì hàng năm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải xem xét, cấp bù từ ngân sách địa phương để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị cấp nước.

9. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định giá tiêu thụ nước sạch.

Như vậy, giá nước sinh hoạt hay giá nước sản xuất, kinh doanh được tính dựa trên quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị cấp nước và khách hàng sử dụng nước. Do đó, tùy vào mục đích sử dụng nước sạch của cá nhân, tổ chức mà giá nước được lập, điều chỉnh sao cho phù hợp. Vì vậy, khi gia đình bạn sử dụng nước sạch có nhằm mục đích kinh doanh, bán hàng thì giá nước sạch là giá nước kinh doanh.

Với những tư vấn về câu hỏi Giá nước kinh doanh được xác định dựa trên căn cứ nào?, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

1900.0191