Công ty cố phần có vốn nhà nước có được giảm tiền thuê đất không?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Công ty cố phần có vốn nhà nước có được giảm tiền thuê đất không?


Luật sư Tư vấn Luật Đất đai – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 07 tháng 06 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề trường hợp được ưu đãi giảm tiền thuê đất

  • Luật đất đai 2013
  • Nghị định 46/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

3./ Luật sư tư vấn

Giảm tiền thuê đất là một trong những ưu đãi về đất đai mà Nhà nước đưa ra để khuyến khích đầu tư, sử dụng đất vào những mục đích nhất định mang tính cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội. Các trường hợp được giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật như sau:

Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất (hay còn gọi là Nhà nước cho thuê đất) là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất. Nhà nước có thể thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian sử dụng.

Các trường hợp Nhà nước cho thuê đất được quy định tại Điều 56 Luật đất đai 2013, trong đó có các tổ chức kinh tế. Do đó, công ty cổ phần có vốn nhà nước thuộc đối tượng Nhà nước cho thuê đất.

Căn cứ Điều 20 Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về các trường hợp giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước như sau:

Điều 20. Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

1.Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước trong các trường hợp sau:

a) Hợp tác xã thuê đất để sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh được giảm 50% tiền thuê đất.

b) Thuê đất, thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối mà bị thiên tai, hỏa hoạn làm thiệt hại dưới 40% sản lượng được xét giảm tiền thuê tương ứng; thiệt hại từ 40% trở lên thì được miễn tiền thuê đối với năm bị thiệt hại.

c) Thuê đất, thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh mà không phải là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc không phải trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này khi bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất khả kháng thì được giảm 50% tiền thuê đất, mặt nước trong thời gian ngừng sản xuất kinh doanh.

2.Việc giảm tiền thuê đất trong khu kinh tế, khu công nghệ cao thực hiện theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ về ưu đãi đầu tư đối với khu kinh tế, khu công nghệ cao.”

Như vậy, anh/chị cần hiểu rõ mục đích sản xuất kinh doanh, khu vực thuê đất của công ty để xác định công ty có thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất nêu trên hay không, từ đó xác định được tỷ lệ % tiền thuê đất công ty được hưởng.

Với những tư vấn về câu hỏi Công ty cố phần có vốn nhà nước có được giảm tiền thuê đất không?, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Bài liên quan:

1900.0191