Hồ sơ Gia hạn giấy phép xây dựng

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Hồ sơ Gia hạn giấy phép xây dựng?


Luật sư Tư vấn Luật Xây dựng – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 08 tháng 08 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề Hồ sơ Gia hạn giấy phép xây dựng

  • Luật Xây dựng năm 2014;
  • Thông tư số 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

3./ Luật sư tư vấn

Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Hồ sơ gia hạn Giấy phép xây dựng bao gồm:

Căn cứ Khoản 2 Điều 99 Luật Xây dựng 2014 và Khoản 2 Điều 16 Thông tư 15/2016/TT-BXD, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng như sau:

-Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu;

-Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

Ngoài ra, đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép, nhưng quy hoạch chưa được thực hiện thì chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình đề nghị cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi quy hoạch được triển khai thực hiện. Thời hạn tồn tại công trình được ghi ngay vào giấy phép xây dựng có thời hạn đã được cấp.

Việc gia hạn giấy phép xây dựng phải được thực hiện trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công.  Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

Như vậy, để đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng trong trường hợp cần thiết thì hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng cần chuẩn bị những giấy tờ trên.

Với những tư vấn về câu hỏi Hồ sơ Gia hạn giấy phép xây dựng, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191