Khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Khai báo tạm trú cho người nước ngoài?


Luật sư Tư vấn Luật Xuất, nhập cảnh – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 13 tháng 08 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề Khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Luật số 47/2014/QH13 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

3./ Luật sư tư vấn

Sau khi người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, người nước ngoài và cơ sở lưu trú cần thực hiện khai báo tạm trú theo quy định, cụ thể:

Căn cứ Điều 33 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam , theo đó:

-Người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam phải thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú để khai báo tạm trú với Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú. Việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài là nghĩa vụ mà người nước ngoài phải thực hiện khi tạm trú tại Việt Nam, được tiến hành thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam thực hiện việc quản lý những đối tượng này trong thời hạn họ tạm trú ở Việt Nam.

-Tiếp đó, sau khi người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú nhận được thông tin từ người nước ngoài tạm trú trên thì có trách nhiệm ghi đầy đủ nội dung mẫu phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài và chuyển đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ kể từ khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú (đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa thì thời hạn này là 24 giờ).

-Nghĩa vụ của cơ sở lưu trú du lịch được quy định như sau:

+Trường hợp cơ sở lưu trú là khách sạn thì khách sạn phải nối mạng Internet hoặc mạng máy tính với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để truyền thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài.

+Trường hợp cơ sở lưu trú không phải là khách sạn thì không bắt buộc phải kết nối mạng như của khách sạn nhưng nếu cơ sở lưu trú này có mạng Internet thì có thể gửi trực tiếp thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài theo hộp thư điện tử công khai của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

-Trong trường hợp người nước ngoài thay đổi nơi trạm trú hoặc tạm tru ngoài địa chỉ ghi trong thẻ thường trú thì cần tiến hành khai báo tạm trú một lần nữa theo quy định trên để cơ quan quản lý có thể nắm bắt kịp thời.

Như vậy, khi nhập cảnh tạm trú tại Việt Nam, người nước ngoài phải khai báo tạm trú tại cơ quan có thẩm quyền Việt Nam. Việc khai báo tạm trú là nghĩa vụ của người nước ngoài và là nghĩa vụ của cơ sở lưu trú tiếp nhận người nước ngoài cư trú theo quy định.

Với những tư vấn về câu hỏi Khai báo tạm trú cho người nước ngoài, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191