Khi nào được Đơn phương miễn thị thực

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Khi nào được Đơn phương miễn thị thực?


Luật sư Tư vấn Luật Xuất, nhập cảnh – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 13 tháng 08 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề đơn phương miễn thị thực

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014

3./ Luật sư tư vấn

Đơn phương miễn thị thực theo Quyết định đơn phương miễn thị thực cho công dân của một nước được pháp luật quy định như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 13 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam quy định như sau:

“1. Quyết định đơn phương miễn thị thực cho công dân của một nước phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có quan hệ ngoại giao với Việt Nam;

b) Phù hợp với chính sách phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ;

c) Không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.

Theo đó, công dân nước ngoài được đơn phương miễn thị thực khi có Quyết định đơn phương miễn thị thực cho công dân của một nước được pháp luật quy định và Quyết định trên có thời hạn khác nhau đối với công dân của từng nước nhưng không được quá 5 năm, khi hết thời hạn có thể được xem xét gia hạn, ngoài ra việc miễn thị thực cũng có thể bị hủy bỏ trong trường hợp đối tượng được miễn không còn đáp ứng được các điều kiện để được miễn thị thực theo quy định.

Để được miễn thị thực theo quy định thì công dân được miễn cần phải là công dân của nước có quan hệ ngoại giao với Việt Nam, tuân theo chính sách phát triển kinh tế- xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ và việc miễn thị thực không được làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.

Như vậy, đơn phương miễn thị thực chỉ được thực hiện trong trường hợp trên.

Với những tư vấn về câu hỏi Khi nào được Đơn phương miễn thị thực, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191