Thu hồi nợ vay cá nhân tại Yên Bái – Khả năng đòi được nợ có cao không?

Câu hỏi của khách hàng: Thu hồi khoản nợ vay cá nhân nhỏ tại Yên Bái, không có lãi suất, chỉ có giấy đánh máy thì khả năng thắng kiện khi đòi nợ có cao không?

Tôi cho bạn vay 85 triệu đồng bằng giấy đánh máy có cam kết ngày trả nợ, không có lãi suất, không nêu cụ thể lý do để làm gì, tôi có thể khởi kiện bạn tôi được không? khả năng thắng kiện có nhiều không? xin cảm ơn!


Luật sư Tư vấn Luật Dân sự – Gọi 1900.0191

Dựa trên thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

1./ Thời điểm tư vấn: 12/10/2018

2./ Cơ sở Pháp Luật điều chỉnh vấn đề khởi kiện dân sự

  • Bộ luật dân sự 2015;
  • Bộ luật tố tụng dân sự 2015

3./ Luật sư trả lời Khả năng thắng kiện khi đòi nợ có cao không

Trong giao dịch dân sự, khi các bên không thực hiện các thỏa thuận đã xác lập dẫn đến trách chấp về quyền và lợi ích làm xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của bên còn lại thì các bên có thể lựa chọn các phương thức giải quyết tranh chấp dựa trên cơ sở quy định pháp luật. Với việc cho vay tiền, khi đã quá thời hạn trả nợ mà bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ nhưng cũng cố tình không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên cho vay có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định pháp luật. Cụ thể:

Căn cứ Điều 466 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về nghĩa vụ trả nợ của bên vay như sau:

Điều 466. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay

1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

5. Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:

a) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này;

b) Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Theo đó, khi bên vay không thực hiện nghĩa vụ và bên cho vay khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết, thì Tòa án sẽ căn cứ vào các chứng cứ chứng minh quyền, nghĩa vụ của các bên để giải quyết dựa trên quy định pháp luật nêu trên.

Trường hợp này anh/chị cần cung cấp các chứng cứ chứng minh về tính xác thực của hợp đồng vay tiền (phát sinh nghĩa vụ của bên vay), chứng minh về đã thực hiện hết các nghĩa vụ của mình và chứng minh về hành vi vi phạm nghĩa vụ của bên vay. Cụ thể: giấy tờ cho vay, giấy tờ giao nhận tiền chứng minh việc giao tiền cho bên vay, giấy tờ trả nợ của từng lần trả nợ nếu bên vay đã thực hiện được một phần,…

Với giấy cam kết cho vay nêu trên, anh/chị hiện đang có chứng cứ chứng minh việc xác lập thỏa thuận cho vay giữa các bên. Do vậy, chưa thể kết luận Tòa án sẽ giải quyết theo hướng có lợi hay bất lợi cho anh/chị với những thông tin anh/chị cung cấp.

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191