Nộp đơn qua đường bưu điện thì bổ sung hồ sơ qua đường bưu điện được không

Câu hỏi của khách hàng: Nộp đơn qua đường bưu điện thì bổ sung hồ sơ qua đường bưu điện được không

Chào mọi người,

Em/cháu có một trường hợp muốn tham khảo ý kiến mọi người. Đối với trường hợp nộp đơn ly hôn qua đường bưu điện, thì mọi thiếu xót/bổ sung hồ sơ sẽ được thông báo cho đương sự và đương sự có thể bổ sung thông qua đường bưu điện phải không ạ. Thật sự thì em đang gặp một trường hợp, Tòa cứ bắt buộc đương sự lên Tòa hết 5 lần 7 lượt mà vẫn chưa chịu thụ lý, lần thì bổ sung cái này, lần thì bổ sung cái khác ,rất mất thời gian


Luật sư Luật Tố tụng Dân sự – Tư vấn trực tuyến gọi 1900.0191

Dựa trên thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

1./ Thời điểm tư vấn: 17/01/2019

2./ Cơ sở Pháp Luật điều chỉnh vấn đề hình thức giao nộp các tài liệu, chứng cứ

  • Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;
  • Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP ngày 30 tháng 12 năm 2016 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính; nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử

3./ Luật sư trả lời Nộp đơn qua đường bưu điện thì bổ sung hồ sơ qua đường bưu điện được không

Trong các vụ việc dân sự nói chúng và vụ án ly hôn nói riêng, có rất nhiều trường hợp đương sự không có đủ điều kiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Tòa án do khoảng cách địa lý, thời gian,… Do đó, pháp luật quy định nhiều hình thức nộp đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ linh hoạt nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho đương sự.

Căn cứ Khoản 1 Điều 190 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định về phương thức gửi đơn khởi kiện như sau:

     “1. Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:

   a) Nộp trực tiếp tại Tòa án;

   b) Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;

   c) Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).”

Do đó, bạn hoàn toàn có thể gửi đơn khởi kiện yêu cầu ly hôn kèm theo các tài liệu chứng cứ qua đường bưu điện.

Bên cạnh đó, Căn cứ Điều 191 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định về thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện:

Điều 191. Thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện

1. Tòa án qua bộ phận tiếp nhận đơn phải nhận đơn khởi kiện do người khởi kiện nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và phải ghi vào sổ nhận đơn; trường hợp Tòa án nhận đơn khởi kiện được gửi bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án in ra bản giấy và phải ghi vào sổ nhận đơn.

Khi nhận đơn khởi kiện nộp trực tiếp, Tòa án có trách nhiệm cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện. Đối với trường hợp nhận đơn qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện. Trường hợp nhận đơn khởi kiện bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án phải thông báo ngay việc nhận đơn cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:

a) Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;

b) Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 317 của Bộ luật này;

c) Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;

d) Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

4. Kết quả xử lý đơn của Thẩm phán quy định tại khoản 3 Điều này phải được ghi chú vào sổ nhận đơn và thông báo cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Theo đó, trong thời hạn theo luật định, Tòa án tiến hành xem xét đơn khởi kiện, nếu đơn khởi kiện phải sửa đổi, bổ sung, Tòa án ra thông báo bằng văn bản tống đạt văn bản cho người khởi kiện biết để sửa đổi đơn. Thông báo của Tòa có thể gửi trực tiếp cho người khởi kiện hoặc phải tống đạt văn bản về địa chỉ do người khởi kiện cung cấp.

Ngoài ra, Về vấn đề giao nộp, bổ sung tài liệu, chứng cứ , khoản 1 Điều 96 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 quy định: “Trong quá trình Tòa án giải quyết vụ việc dân sự, đương sự có quyền và nghĩa vụ giao nộp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án. Trường hợp tài liệu, chứng cứ đã được giao nộp chưa bảo đảm đủ cơ sở để giải quyết vụ việc thì Thẩm phán yêu cầu đương sự giao nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ”. Tuy nhiên, pháp luật không quy định cụ thể về phương thức giao nộp tài liệu, chứng cứ. Hơn nữa, Điều 18 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP cũng quy định về việc gửi tài liệu, chứng cứ bằng phương thức điện tử ngoài các hình thức giao nộp trực tiếp và gửi qua đường bưu chính

Do vậy, Có thể thấy, khi nộp đơn khởi kiện hay bổ sung tài liệu, chứng cứ, người khởi kiện  không bắt buộc phải thực hiện bằng hình thức giao nộp trực tiếp tại Tòa án mà có thể lựa chọn các phương thức khác theo quy định. Căn cứ vào các phương thức nộp đơn khởi kiện nêu trên, bạn có thể lựa chọn phương thức nhận các văn bản tống đạt của Tòa và giao nộp tài liệu qua đường bưu chính. Nếu không phải phiên làm việc bắt buộc theo thủ tục tố tụng, bạn có quyền từ chối lên làm việc và yêu cầu Tòa án tống đạt các văn bản tố tụng theo quy định.

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191