Thủ tục đổi bìa đỏ với thông tin chủ đất mới

Thủ tục đổi bìa đỏ với thông tin chủ đất mới

Nhà mình sau khi hoàn thành các thủ tục mua bán nhà đất thì có nộp các giấy tờ cần thiết để sang tên sổ đỏ. Nhưng bên tài nguyên, môi trường chỉ viết xác nhận trong sổ đỏ rằng mảnh đất đó đã được hoàn thành thủ tục mua bán với nhà mình, bìa sổ và nội dung vẫn là tên chủ cũ. Nhà mình phải làm thêm 1 thủ tục nữa và đóng thêm tiền, đồng thời có thể sẽ có bên địa chính qua đo đạc lại nếu muốn nhận 1 sổ đỏ hoàn toàn mới với tên của mình. Vậy có đúng không mọi người và áp dụng từ bao giờ.


Luật sư Tư vấn Luật Đất đai – Gọi 1900.0191

Dựa trên thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

1./Thời điểm tư vấn: 20/11/2019

2./ Cơ sở Pháp Luật điều chỉnh vấn đề sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  • Luật Đất đai 2013;
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai;

3./ Luật sư trả lời Thủ tục đổi bìa đỏ với thông tin chủ đất mới

Khi thực hiện thủ tục sang tên quyền sử dụng đất khi mua bán trên thực tế việc sang tên sẽ được thể hiện dưới hai hình thức sau:

1- Cơ quan đăng ký đất đai ghi nhận biến động về việc chuyển nhượng cho người sử dụng đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngay trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp mà không cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới; (Thông thường)

2- Cơ quan đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới mang tên người sử dụng đất mới nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; (Khi có yêu cầu)

Về bản chất pháp lý, hai hình thức này có giá trị pháp lý như nhau, có nghĩa đều thể hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất. Việc cấp hay không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới là do người thực hiện thủ tục sang tên đề nghị và phải nộp phí với việc đề nghị cấp mới này.

Thủ tục này được quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

Điều 79. Trình tự, thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

a) Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

b) Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

…..”

Theo đó, theo quy định thông thường, cơ quan đăng ký đất đai sẽ xác nhận nội dung biến động (ở đây là hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác) vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp nêu trên. Việc đo đạc hay đo đạc lại diện tích chỉ được thực hiện khi người sử dụng đất thực hiện các thủ tục tách thửa hoặc đăng ký biến động khi có sự tăng/giảm diện tích (nếu có) so với thực tế nhằm xác định diện tích chính xác của thửa đất và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đúng thực tế.

Do vậy, việc cơ quan đăng ký đất đai yêu cầu thực hiện đo đạc lại khi gia đình bạn làm thủ tục sang tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chưa đủ căn cứ. Gia đình bạn có quyền yêu cầu cơ quan đăng ký đất đai trả lời bằng văn bản đối với yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi thực hiện thủ tục sang tên của mình hoặc tiếp tục sử dụng Giấy chứng nhận đã được cấp khi giá trị của nó là như nhau.

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191