Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cá nhân, tổ chức

Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế là việc cá nhân, tổ chức có phát sinh hoạt động kinh doanh đề nghị cơ quan thuế trực tiếp quản lý xác nhận cho cá nhân, tổ chức đó đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế của mình đến thời điểm nhất định nhằm sử dụng vào mục đích thực hiện các thủ tục giải thể, vay vốn của các tổ chức ngân hàng hoặc cung cấp cho cơ quan nhà nước khi có yêu cầu với những loại thuế đặc thù.

1. Thủ tục xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cá nhân

1.1. Mẫu Đơn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cá nhân

Đơn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cá nhân là mẫu đơn sử dụng riêng với cá nhân khi cần cơ quan quản lý thuế xác nhận việc cá nhân đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình về thuế bao gồm việc kê khai và việc nộp các khoản thuế theo quy định. Cụ thể mẫu đơn trong trường hợp cụ thể cần xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế dưới đây như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-***———–

……………..(Địa danh), ngày … tháng … năm 2020

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ NỘP THUẾ CÁ NHÂN

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ ………………………. – Tỉnh/Thành phố ……………………

Tên tôi là: ………………………………     Sinh ngày :………………………..

Chứng minh nhân dân số: …………………………… cấp ngày ………………………. tại …………..

Trú tại: ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế cá nhân: ……………………….. cấp ngày ……………………… do Chi cục Thuế……………, tỉnh/thành phố trực tiếp quản lý.

Hiện nay, do chịu ảnh hưởng của tình hình  thiên tai, dịch bệnh trong thời gian qua  nên tình hình kinh tế vì vậy cũng trở lên vô cùng khó khăn. Do đó, để khắc phục các khó khăn về kinh tế và phục vụ cho hoạt động cá nhân, phục hồi và phát triển hoạt động kinh doanh sắp tới, tôi có nhu cầu được vay vốn của các tổ chức ngân hàng. Để thực hiện mong muốn này, phía ngân hàng yêu cầu tôi cung cấp giấy tờ, văn bản của Chi cục Thuế trực tiếp quản lý chứng minh tôi đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ thuế và không nợ đọng thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm hiện tại.

 Vậy, tôi làm đơn này, kính đề nghị Quý cơ quan cung cấp xác nhận cho tôi về việc tôi đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ thuế của mình và  không nợ thuế theo số liệu đã kê khai tính đến thời điểm hiện tại.

Tôi cam kết trong thời gian tới sẽ đảm bảo hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ thuế và không để phát sinh nợ đọng thuế. Kính mong Quý cơ quan tạo điều kiện xác nhận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

1.2.Thủ tục xin xác nhận:

Để xin được văn bản xác thực về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của cá nhân, cá nhân cần thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị Đơn trong đó có trình bày đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin mã số thuế, lý do, mục đích sử dụng văn bản xác nhận.

Bước 2: Nộp đơn tại Bộ phận một cửa Chi cục thuế cấp và trực tiếp quản lý mã số thuế của cá nhân. Tại đây, cán bộ một cửa sẽ nhận đơn của cá nhân và cấp cho cá nhân phiếu hẹn trả kết quả. Thời hạn trả kết quả sẽ trong khoảng 3 – 5 ngày từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả: Đến ngày hẹn trả kết quả, cá nhân đem theo phiếu hẹn và xuất trình chứng minh nhân dân để nhận kết quả. Trong một số trường hợp cần xác minh, chuyên viên thuế sẽ trực tiếp liên hệ với cá nhân để xác minh thông tin.

Kết quả trả về sẽ có nội dung như sau:

LIÊN HỆ DỊCH VỤ   ->   GỌI NGAY 1900.0191 

2. Thủ tục xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của tổ chức/doanh nghiệp

2.1. Mẫu Đơn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của tổ chức/doanh nghiệp

Với tổ chức, doanh nghiệp phát sinh nhiều hoạt động kinh doanh, cùng với đó các đơn vị này thường phát sinh nhiều loại thuế khác nhau tuỳ thuộc vào hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp. Do đó, việc xin xác nhận nhằm chứng minh tổ chức doanh nghiệp này đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ kê khai, báo cáo và nộp thuế theo quy định. Mẫu văn bản do tổ chức/doanh nghiệp sử dụng thường dưới dạng công văn. Mẫu công văn này cũng áp dụng riêng cho trường hợp tổ chức/doanh nghiệp chỉ xin xác nhận một loại thuế nhất định như thuế xuất nhập khẩu,… Cụ thể, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục này sẽ sử dụng theo mẫu dưới đây:

CÔNG TY X                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …../CV – XNT                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      ………., ngày ……. tháng …… năm 2020

CÔNG VĂN

Xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ ………………..- TỈNH/ THÀNH PHỐ …………………..

Chúng tôi là: CÔNG TY  ………………………

Địa chỉ trụ sở tại: ……………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………. do Chi cục thuế ……………… trực tiếp quản lý.

Hiện nay, doanh nghiệp chúng tôi đang thực hiện dự án ……………………… tại ……….. Để đảm bảo có thể thực hiện dự án này, tiềm lực tài chính của chúng tôi hiện là không đủ. Do đó, chúng tôi dự định làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng ………………………….. Để thực hiện được điều này, chúng tôi cần cung cấp cho phía Ngân hàng căn cứ chứng minh hoạt động kinh doanh của mình thông qua hoạt động kê khai và nộp thuế.

Vậy, bằng công văn này, chúng tôi kính đề nghị Quý cơ quan:  Cung cấp xác nhận cho doanh nghiệp chúng tôi về việc doanh nghiệp chúng tôi đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ thuế của mình và  hiện không nợ thuế theo số liệu đã kê khai tính đến thời điểm hiện tại.

Chúng tôi cam kết trong thời gian tới sẽ tiếp tục đảm bảo hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ về thuế. Kính mong Quý cơ quan tạo điều kiện xác nhận cho chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY ……...

(Người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ chức vụ và đóng dấu )

2.2. Thủ tục xin xác nhận:

Về cơ bản thủ tục này tương tự như với thủ tục với cá nhân. Tuy nhiên, với doanh nghiệp thì không bắt buộc phải là giám đốc đi thực hiện mà có thể là cử nhân viên có nhiệm vụ được phân công và phải có giấy giới thiệu xuất trình khi nộp và nhận kết quả.

LIÊN HỆ DỊCH VỤ->GỌI NGAY 1900.0191 

Tham khảo thêm:

1900.0191