Tư vấn những Quy định về tổ chức và hoạt động của Công đoàn

Tư vấn những Quy định về tổ chức và hoạt động của Công đoàn
Tư vấn những Quy định về tổ chức và hoạt động của Công đoàn

Tư vấn những Quy định về tổ chức và hoạt động của Công đoàn


Hà nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017

Kính gửi: Quý Khách hàng

Liên quan đến vấn đề quý khách hàng quan tâm là tư vấn về hoạt động của tổ chức Công đoàn cơ sở, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn sơ bộ, các văn bản pháp lý chi tiết để quý khách có điều kiện nghiên cứu, tham khảo như sau:

 

Các quy đinh của pháp luật về hoạt động, tổ chức của công đoàn có hiệu lực tại thời điểm hiện tại :

1.Luật Công đoàn 2012

2.Nghị định 43/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

3.Nghị định 200/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết Điều 11 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội.

4.Nghị định 98/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. (Điều 5)

5.Nghị định 191/2013/NĐ-CP Nghị định quy định về tài chính Công đoàn.

6.Quyết định 1617/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành quy định về bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

7.Quyết định 254/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành quy định về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.

8.Hướng dẫn 1803/HD-TLĐ Hướng dẫn đóng đoàn phí Công đoàn.

9.Điều lệ Công đoàn Việt Nam 2013

10.Hướng dẫn 238/HD-TLĐ Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

11.Hướng dẫn 251/HD-TLĐ Hướng dẫn sửa đổi bổ sung Hướng dẫn 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Trên đây là bản tư vấn của LVN LAW FIRM về vấn đề mà quý khách hàng quan tâm. Nếu còn bất cứ điều gì thắc mắc quý khách có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 1900.0191 để được tư vấn giải đáp.

Rất mong sự hợp tác của quý khách!

Trân trọng./.

TM. CÔNG TY LUẬT LVN

Giám đốc

 


 

1900.0191