Có hành vi hiếp dâm khi chưa đủ 16 tuổi

Có hành vi hiếp dâm khi chưa đủ 16 tuổi

Nguyễn Văn A và Nguyễn Thị B chưa đủ 16 tuổi, cả 2 đi uống rượu. Trên đường chở B về nhà đến đoạn đường vắng A dừng xe đòi quan hệ tình dục với B, nhưng B không đồng ý. A dùng sức mạnh để khống chế B, B chống cự và chạy được một đoạn thì bị A đuổi kịp và thực hiện hành vi. B la lên và được bà con gần đó đến cứu. A chạy thoát nhưng sau đó bị bắt lại. Hỏi hành vi của A bị xử lý như thế nào?

Gửi bởi: le thanh chi

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định của Bộ luật Hình sự

“Điều 12. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng”.

Do vậy, nếu A dưới 14 tuổi thì sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nếu A từ đủ 14 tuổi trở lên thì căn cứ vào Điều 112 của Bộ luật Hình sự, A sẽ bị xử phạt cụ thể như sau:

1. Trường hợp thứ nhất: Người thực hiện hành vi phạm tội từ đủ 14 tuổi trở lên có hành vi giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi thì sẽ bị bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm trẻ em (Điều 112) và bị phạt tù mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình (theo khoản 4 Điều 112).

2. Trường hợp thứ hai: Nạn nhân là trẻ em từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi:

Nếu người thực hiện hành vi phạm tội từ đủ 14 tuổi trở lên có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của nạn nhân thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm trẻ em (Điều 112) và có thể bị xử phạt như sau:

+ Phạt tù từ năm đến mười lăm năm (khoản 1 Điều 112);

+ Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 112 thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm;

+ Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 112 thì bị phạt tù từ hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Như vậy, nếu A đủ 14 tuổi trở lên và B dưới 13 tuổi thì A sẽ bị truy cứu về tội hiếp dâm trẻ em theo khoản 4 Điều 112 của Bộ luật Hình sự; còn A đủ 14 tuổi trở lên, còn B từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi thì A sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 hoặc khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 112 của Bộ luật Hình sự.

Các văn bản liên quan:

Bộ luật 15/1999/QH10 Hình sự

Trả lời bởi: Chuyên viên pháp lý – Vụ Các vấn đề chung về XDPL

1900.0191