Dùng bình xịt hơi cay cướp điện thoại thì bị xử phạt như thế nào?

Dùng bình xịt hơi cay cướp điện thoại thì bị xử phạt như thế nào?

Dùng bình xịt hơi cay cướp điện thoại thì bị xử phạt như thế nào?

Gửi bởi: phan thi thuy

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Bộ luật Hình sự Việt Nam thì người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 của Điều 133 thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

Căn cứ vào điềm d khoản 1 Điều 133 của Bộ luật Hình sự, điểm 2 mục 1 Phần I của Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật và điểm b khoản 9 Điều 3 của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thì trường hợp dùng bình xịt hơi cay để cướp điện thoại thì sẽ bị xử phạt theo điềm d khoản 1 Điều 133 (sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác).

Các văn bản liên quan:

Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự

Bộ luật 15/1999/QH10 Hình sự

Trả lời bởi: Chuyên viên pháp lý – Vụ Các vấn đề chung về XDPL

1900.0191