T thường xuyên rủ bạn bè đến cửa hàng để tiêm chích ma tuý . T phạm tội gì?

T thường xuyên rủ bạn bè đến cửa hàng để tiêm chích ma tuý . T phạm tội gì?

T thuê cửa hàng để bán vật liệu xây dựng. Thời gian đầu, T kinh doanh bình thường, sau đó T thường xuyên rủ bạn bè đến cửa hàng để tiêm chích ma tuý cho nhau. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an phường X đã bắt gọn cả bọn khi chúng đang sử dụng ma tuý tại cửa hàng của T. T phạm tội gì?

Gửi bởi: Admin Portal

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (37/2009/QH12 ngày 19/6/2009) thì T đã phạm vào “tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”. Điều 197 Bộ luật Hình sự, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật số 37/2009/QH12 quy định như sau:

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý được hiểu là hành vi tập hợp một số người có nhu cầu sử dụng ma tuý, chuẩn bị địa điểm, các dụng cụ, phương tiện ( bàn đèn, bơm, kim tiêm…) và chất ma tuý để tiến hành đưa chất ma tuý vào cơ thể của những người khác một cách trái phép.

Hình phạt đối với “ tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” rất nghiêm khắc. Người phạm tội phải chịu hình phạt tù thấp nhất là hai năm cao nhất là tù chung thân tuỳ theo tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Các văn bản liên quan:

Bộ Luật 15/1999/QH10 Hình sự

Luật 37/2009/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự

Trả lời bởi: Admin Portal

1900.0191