Thực hiện vụ cướp khi chưa đủ 15 tuổi

Thực hiện vụ cướp khi chưa đủ 15 tuổi

Em có người bạn tên là A, sinh 12/1996. Vừa rồi A có tham gia 1 vụ cướp xe máy. Có 3 người tham gia vụ cướp, ngồi trên xe và A là người ngồi giữa. Không cầm lái cũng như không trực tiếp gây án mà chỉ đi theo. Vậy cho em hỏi A sẽ chịu mức án như thế nào khi chưa đủ 15 tuổi? Mong nhận được tư vấn!

Gửi bởi: lê hùng minh

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại Điều 20 của Bộ luật Hình sự thì “Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm”.

A đồng ý tham gia vụ cướp, dù A không trực tiếp thực hiện tội phạm nhưng A cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cướp tài sản với tư cách là đồng phạm.

Tuy nhiên, do A chưa đủ 15 tuổi, áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Bộ luật Hình sự nên A chỉ có thể bị truy cứu trách nhiệm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 hoặc khoản 4 Điều 133 của Bộ luật Hình sự, cụ thể như sau:

“Điều 133. Tội cướp tài sản

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Các văn bản liên quan:

Bộ luật 15/1999/QH10 Hình sự

Trả lời bởi: Chuyên viên pháp lý – Vụ Các vấn đề chung về XDPL

1900.0191