Hành vi nghiêm cấm trong hoạt động công chứng

Hành vi nghiêm cấm trong hoạt động công chứng

Trong hoạt động công chứng những hành vi nào bị nghiêm cấm?

Gửi bởi: Thái Nguyên

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo Điều 12 Luật Công chứng 2006: Các hành vi sau đây bị nghiêm cấm:

Nghiêm cấm công chứng viên thực hiện các hành vi sau đây:

+ Tiết lộ thông tin về nội dung công chứng mà mình biết được khi hành nghề, trừ trường hợp được người yêu cầu công chứng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác; sử dụng thông tin đó để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

+ Sách nhiễu, gây khó khăn cho người yêu cầu công chứng.

+ Nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ người yêu cầu công chứng ngoài phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác đã được xác định, thoả thuận.

+ Thực hiện công chứng trong trường hợp mục đích và nội dung của hợp đồng, giao dịch vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội; công chứng liên quan đến tài sản, lợi ích của bản thân mình hoặc của những người thân thích là vợ hoặc chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, ông bà nội, ông bà ngoại, anh chị em ruột của mình, của vợ hoặc chồng, cháu là con của con trai, con gái, con nuôi.

Nghiêm cấm người yêu cầu công chứng cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật.

Nghiêm cấm người làm chứng có hành vi gian dối, không trung thực.

Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở hoạt động công chứng.

Các văn bản liên quan:

Luật 82/2006/QH11 Công chứng

Trả lời bởi: hoidapphapluat

1900.0191