Mua bánxe máy đã được công chứng, chứng thực nhưng chưa qua đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền

Mua bán xe máy đã được công chứng, chứng thực nhưng chưa qua đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền

Ở địa phương tôi thường xảy ra tình trạng “ký nối” hợp đồng mua bán xe. Tức là bên mua đã công chứng hợp đồng mua bán xe với chủ xe, sau đó bên mua không đến cơ quan công an để đăng ký xe mà tiếp tục ký bán cho người mua mới. Như vậy hợp đồng mua mới công chứng có hợp lệ hay không. Có văn phòng công chứng từ chối công chứng hình thức nay nhưng lại có nơi nhận thực hiện và các Phòng tư pháp đều thực hiên?Chân thành cảm ơn!

Gửi bởi: Nguyễn Hồng Ái Anh

Trả lời có tính chất tham khảo

Khoản 2 Điều 124 Bộ luật Dân sự năm 2005 về hình thức giao dịch dân sự quy định:

“2. Trong trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản, phải có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định đó.”

Điểm g khoản 1 Điều 10 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an về đăng ký xe quy định:

“g) Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực.”

Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an về đăng ký xe quy định:

“3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe.”

Căn cứ các quy định trên thì quyền sở hữu đối với chiếc xe sẽ được phát sinh từ thời điểm đăng ký sang tên. Sau đó chủ sở hữu mới được phép tiếp tục thực hiện việc mua bán với người khác. Việc “ký nối” hợp đồng mua bán xe là trái quy định của pháp luật.

Các văn bản liên quan:

Thông tư 15/2014/TT-BCA Quy định về đăng ký xe

Trả lời bởi: CTV8

1900.0191