Thế chấp quyền sử dụng đất có trước khi kết hôn

Thế chấp quyền sử dụng đất có trước khi kết hôn

Tôi sinh năm 1965, kết hôn (lần đầu) năm 2005. Năm 1990 tôi có nhận chuyển nhượng 1 thửa đất, nay tôi muốn dùng Giấy chứng nhận QSDĐ đối với thửa đất trên thế chấp tại ngân hàng để vay vốn. Khi đi công chứng, công chứng viên yêu cầu tôi phải chứng minh QSDĐ trên là tài sản riêng, yêu cầu của công chứng viên có phù hợp với quy định của pháp luật không? Tôi chưa từng có thỏa thuận đưa QSDĐ trên vào tài sản chung của vợ chồng sau khi kết hôn.

Gửi bởi: Lương Thị Thảo

Trả lời có tính chất tham khảo

Yêu cầu của Công chứng viên là phù hợp với quy định của pháp luật vì:

Quyền sử dụng đất trên do chị nhận chuyển nhượng trước khi kết hôn và cũng chưa có thỏa thuận nhập tài sản chung vợ chồng nên tài sản này không có liên quan đến chồng của chị. Nhưng cũng không thể khẳng định đó là tài sản riêng của chị. Vì chị nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 1990, thời điểm này chị đã đủ tuổi kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình (chị 25 tuổi). Giả sử trước đó chị đã kết hôn với một người khác thì quyền sử dụng đất mà chị nhận chuyển nhượng được coi là tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân (theo khoản 1 Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình). Nếu đúng là chị kết hôn lần đầu vào năm 2005 thì chị phải chứng minh (nếu trong Giấy đăng ký kết hôn của chị không ghi rõ là kết hôn lần đầu thì chị phải viết đơn xin xác nhận của UBND xã, phường). Khi có đầy đủ giấy tờ hợp pháp chứng minh thì chị mới có thể tự định đoạt (thế chấp) quyền sử dụng đất của mình. Như vậy, chị nên làm theo yêu cầu và hướng dẫn của Công chứng viên.

Các văn bản liên quan:

Luật 22/2000/QH10 Hôn nhân và gia đình

Trả lời bởi: CTV3

1900.0191