8 tuổi giết người thì pháp luật áp dụng hình phạt thế nào?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: 8 tuổi giết người thì pháp luật áp dụng hình phạt thế nào?

Trẻ em phạm tội giết người hiện nay đã không còn là vấn đề hiếm gặp trong xã hội, có khi còn gia tăng hơn cả về thủ đoạn và độ liều lĩnh, tuy nhiên việc trẻ em phạm tội lại có phần nhiều lỗi xuất phát từ giáo dục, xã hội chứ bản thân trẻ em chưa thể xác định được chuẩn mực của hành vi, vì thế việc xét xử, trừng phạt còn nhiều hạn chế và khó khăn, chúng tôi sẽ đưa ra các quy định của pháp luật hiện tại để mọi người có điều kiện tìm hiểu về chế định đối với những đối tượng bằng hoặc dưới 8 tuổi giết người thì hình phạt được ghi nhận thế nào.


Luật sư Tư vấn Luật Hình sự – Gọi 1900.0191

1./Thời điểm pháp lý

Ngày 19 tháng 04 năm 2018

2./Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017

3./Luật sư tư vấn

Về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, pháp luật nước ta có quy định như sau:

Căn cứ Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự của cá nhân, cụ thể:

Điều 12. Tuổi chịu trách nhiệm hình s

1. Người từ đủ 16 tui trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

2.6 Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.”

Theo đó, đối với hành vi giết người, theo quy định của pháp luật thì người từ đủ 14 tuổi khi có hành vi giết người sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, người 8 tuổi sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của bộ luật hình sự.

Tuy nhiên, hành vi giết người là hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cho nên, mặc dù không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng người 8 tuổi khi có hành vi này sẽ bị áp dụng những biện pháp thích hợp để nhằm giáo dục, phòng ngừa.

Bên cạnh trách nhiệm hình sự, khi người 8 tuổi có hành vi giết người, việc bồi thường thiệt hại đối với người nhà nạn nhân sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự, cụ thể: Căn cứ Khoản 2 Điều 586 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

“2. Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật này.”

Với những tư vấn về câu hỏi 8 tuổi giết người thì pháp luật áp dụng hình phạt thế nào?, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191