Bị tâm thần có được coi là không có khả năng lao động được hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Bị tâm thần có được coi là không có khả năng lao động được hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Mọi người cho mình hỏi người bị tâm thần có nằm trong người được hưởng di sản không phụ thuộc vào di chúc không.
Vì trong Điều 644 người được hưởng di sản không phụ thuộc vào di chúc có quy định con thành niên nhưng không có khả năng lao động, mình có được tính vào trường hợp này không ạ.


Luật sư Tư vấn Luật Dân sự – Gọi 1900.0191

1./Thời điểm xảy ra tình huống pháp lý

Ngày 21 tháng 03 năm 2018

2./Cơ sở văn bản Pháp Luật liên quan tới vấn đề 

Bộ luật Dân sự 2015

3./Luật sư trả lời

Trước hết, Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về trường hợp người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc như sau:

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.”

Theo đó, theo quy định pháp luật dân sự, trường hợp con chưa thành niên hoặc con đã thành niên mà không có khả năng lao động hoặc cha, mẹ, vợ, chồng của người để lại di sản thừa kế sẽ được hưởng phần di sản thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc người trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn  hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật.

Với trường hợp con đã thành niên nhưng không có khả năng lao động, có thể hiểu là người đó không có đủ năng lực hoặc sức khỏe để tự mình thực hiện các công việc để tạo ra được thu nhập nuôi sống chính bản thân mình. Theo đó, với trường hợp người bị tâm thần có được coi là người không có khả năng lao động nói trên, ở đây cần xác định bệnh tâm thần mà người đó mắc phải là loại bệnh gì. Bởi hiện nay, bệnh tâm thần có thể có những biểu hiện trạng thái, tâm lý khác nhau. Với trường hợp người bị bệnh tâm thần bị mất năng lực hành vi dân sự không có khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi có thể đã được Tòa án tuyên bố là mất năng lực hành vi dân sự, không thể tự mình tham gia vào các quan hệ dân sự thì trường hợp này, người bị tâm thần cũng được xác định là người không có khả năng lao động và thuộc trường hợp hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc.

Trường hợp người bị tâm thần, nhưng trạng thái trí óc có thể vẫn có khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi và tham gia được vào các quan hệ dân sự mà không hoàn toàn không kiểm soát được hành vi thì trường hợp này không được xác định là không có khả năng lao động theo quy định của pháp.

Với những tư vấn trên đây Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191