Di chúc sau 10 năm có thay đổi gì về tính pháp lý

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Di chúc sau 10 năm có thay đổi gì về tính pháp lý?

Mẹ tôi trước khi chết có để lại di chúc, tuy nhiên con cháu không tiến hành chia tài sản luôn mà quyết định vẫn giữ lại sử dụng chung, tính đến thời điểm này thì thời gian đã là 13 năm, tôi có tìm hiểu thì thấy một số văn bản nói rằng di chúc sau 10 năm là hết hiệu lực, tôi không am hiểu về pháp luật nên không biết như vậy có đúng không, các luật sư có thể hướng dẫn cho tôi được không?


Luật sư Tư vấn Luật Dân sự – Gọi 1900.0191

1./ Thời điểm xảy ra tình huống pháp lý

Ngày 24 tháng 03 năm 2018

2./ Cơ sở văn bản Pháp Luật liên quan tới vấn đề thời hiệu của di chúc

– Bộ luật Dân sự năm 2015

3./ Luật sư trả lời

Căn cứ Điều 623 Bộ luật dân sự 2015 quy định về thời hiệu thừa kế như sau:

“Điều 623. Thời hiệu thừa kế

1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;

b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.

2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

3. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.”

Theo đó, căn cứ theo quy định pháp luật, sau 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế, nếu những người được hưởng di sản thừa kế không thực hiện việc khai nhận di sản thừa kế, thì phần di sản thừa kế đối với động sản sẽ có thay đổi giá trị pháp lý. Cụ thể, sau 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế, di sản thừa kế là động sản sẽ thuộc về người đang nắm giữ động sản đó hoặc thuộc về Nhà nước nếu không có người chiếm hữu. Như vậy, phần di chúc đối với động sản của người đã chết sau 10 năm kể từ thời điểm mở thừa sẽ có sự thay đổi về quyền sở hữu và khi các bên thực quyền thừa kế của mình, thì phần di chúc để lại có liên quan đến động sản không còn hiệu lực.

Với những tư vấn trên đây Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191