Học sinh phạm tội có được xử nhẹ hơn không?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Học sinh phạm tội có được xử nhẹ hơn không?

Em đang là học sinh cấp 3 tại trường Trung học Phổ thông tại Hà Nội, em bị công an bắt vì tội đánh nhau cùng vài bạn nữa, em muốn hỏi là em còn là học sinh thì có được giảm nhẹ hơn không, vì bọn em cũng chỉ tranh chấp nhỏ thôi, mâu thuẫn là các bạn khác đánh chứ em chưa làm gì cả, em cám ơn anh chị.


Luật sư Tư vấn Luật Hình sự – Gọi 1900.0191

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 23 tháng 04 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề quyết định hình phạt đối với học sinh phạm tội

Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017

3./ Luật sư tư vấn

Việc quyết định hình phạt theo pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành phụ thuộc vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi và độ tuổi của người có hành vi phạm tội khi thực hiện hành vi phạm tội. Hiện nay, pháp luật có quy định liên quan đến quyết định hình phạt đối với các đội tượng theo độ tuổi như sau:

  • Người đã thành niên phạm tội:

Theo pháp luật Việt Nam, người thành niên là người từ đủ 18 tuổi trở lên. Người đủ 18 tuổi trở lên có hành vi phạm tội, khi quyết định hình phạt Tòa án dựa trên tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi và quy định về các tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng trách nhiệm hình sự của pháp luật hình sự hiện hành để quyết định áp dụng hình phạt tương ứng với người có hành vi phạm tội.

  • Người chưa thành niên phạm tội:

Người chưa thành niên phạm tội được hiểu là người dưới 18 tuổi thực hiện hành vi phạm tội theo quy định của pháp luật hình sự. Trước hết, Căn cứ Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định về độ tuổi chịu trách nhiệm hình, thì theo đó, với người từ đủ 16 tuổi trở lên, khi thực hiện hành vi phạm tội, người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội do mình gây ra. Người chưa thành niên từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi phạm tội của người này gây ra theo quy định của bộ luật hình sự là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Đối với dưới 14 tuổi thực hiện hành vi phạm tội, người này sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật hiện hành.

Đối với người chưa thành niên phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự, khi quyết định hình phạt đối với nhóm người này, Tòa án áp dụng nguyên tắc sau:

Căn cứ Điều 91 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định như sau:

– Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội.

– Việc truy cứu trách nhiệm hình sự người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ trong trường hợp cần thiết và phải căn cứ vào những đặc điểm về nhân thân của họ, tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm.

– Khi xét xử, Tòa án chỉ áp dụng hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội nếu xét thấy việc miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng một trong các biện pháp giám sát, biện pháp giáo dục không bảo đảm hiệu quả giáo dục, phòng ngừa.

– Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

– Tòa án chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội khi xét thấy các hình phạt và biện pháp giáo dục khác không có tác dụng răn đe, phòng ngừa. Khi xử phạt tù có thời hạn, Tòa án cho người dưới 18 tuổi phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội tương ứng và với thời hạn thích hợp ngắn nhất. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

– Án đã tuyên đối với người chưa đủ 16 tuổi phạm tội, thì không tính để xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm.

Như vậy, căn cứ theo quy định pháp luật, đối với trường hợp học sinh phạm tội, trước hết cần xác định độ tuổi tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội của người đó. Nếu người đó thực hiện hành vi phạm tội khi đã đủ 18 tuổi, thì việc áp dụng hình phạt giảm nhẹ hơn chỉ căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của bộ luật hình sự.

Trường hợp người đó phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi nhưng trong độ tuổi bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì việc quyết định hình phạt luôn được quyết định theo hướng có lợi hơn cho người phạm tội trong nhóm độ tuổi này. Cụ thể việc quyết định hình phạt nhẹ hơn được áp dụng theo nguyên tắc của pháp luật hình sự nêu trên.

Trường hợp người dưới 14 tuổi phạm tội, thì người này không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Vậy, để được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, ngoài việc dựa trên độ tuổi phạm tội, người phạm tội có thể cung cấp các tài liệu chứng cứ chứng minh các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của mình làm cơ sở để Tòa án quyết định hình phạt.

Với những tư vấn về câu hỏi Học sinh phạm tội có được xử nhẹ hơn không?, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

 

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191