Khí cười có bị cấm ở Việt Nam không

Luật sư Tư vấn Luật Hình sự – Gọi 1900.0191

1./Thời điểm xảy ra tình huống pháp lý

Ngày 02 tháng 04 năm 2018

2./Cơ sở văn bản Pháp Luật liên quan tới vấn đề khí cười ở Việt Nam

– Luật Hóa chất 06/2007/QH12;

– Nghị định số 113/2017/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hoá chất;

– Công văn số 1556/UBND-KGVX về việc tăng cường quản lý, xử lý vi phạm trong việc kinh doanh, buôn bán “bóng cười”.

3./Luật sư trả lời

Khí cười (N2O) có tên tiếng Anh là Nitrous oxide, tên khoa học là Dinitơ monoxit. Khí cười được quy định là một trong các loại hóa chất chất hạn chế sản xuất, kinh doanh, cụ thể là được liệt vào mục số 120 thuộc Phụ lục II, Nghị định 113/2017/NĐ-CP – DANH MỤC HÓA CHẤT HẠN CHẾ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP.

Theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP, các chất quy định tại Phụ lục II đều là hóa chất nguy hiểm cần được kiểm soát đặc biệt về kỹ thuật an toàn, phạm vi, loại hình, quy mô, thời hạn sản xuất, kinh doanh để bảo đảm không gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, sức khỏe con người, tài sản, môi trường.

  • Về việc sản xuất, kinh doanh Khí cười:

Điềm b, Khoản 2, Điều 15. Sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh, Luật Hóa chất 2007 quy định về yêu cầu đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh người sản xuất, kinh doanh phải: “Có Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh”

Luật Hóa chất 2007 quy định tại Điều 43. Khai báo hóa chất

“Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất phải khai báo hóa chất với Bộ Công thương; tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất phải khai báo hóa chất với cơ quan chuyên môn quản lý hoạt động hóa chất của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.”

Theo đó, Luật pháp không cấm các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh khí cười, nhưng việc sản xuất, kinh doanh phải được đăng ký ngành nghề có điều kiện và tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu về thủ tục pháp lý cũng như quy định về an toàn.

  • Về việc mua bán Khí cười:

Nghị định 113/2017/NĐ-CP , quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 17. Kiểm soát hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp về tổ chức, cá nhân được mua hóa chất.

“b) Tổ chức, cá nhân mua hóa chất để sử dụng phải đảm bảo đủ các yêu cầu quy định tại Chương V của Luật hóa chất.”

Theo đó, Chương V Luật hóa chất cho phép tổ chức cá nhân sử dụng hóa chất cho các mục đích: Nghiên cứu khoa học, tiêu dùng, sản xuất hàng hóa sản phẩm, hàng hóa khác… với điều kiện đảm bảo các quy định an toàn và không gây hại đến môi trường, trật tự an toàn xã hội.

  • Về việc sử dụng cho mục đích tiêu khiển:

Hiện nay, Khí cười được tiêu dùng như một loại chất kích thích, đựng trong bóng bay để tạo cảm giác hưng phấn, thường được cung cấp tại các quán ba, vũ trường, quán karaoke…v…v. Đây là mục địch sử dụng không được ủng hộ, nhưng hiện chưa có văn bản hướng dẫn của Chính phủ điều chỉnh hiện tượng này.

Các địa phương, đơn cử như Hà Nội đã có động thái cấm và xử phạt hành chính các hành vi sử dụng Khí cười với mục đích tiêu khiển, cụ thể căn cứ theo quy định Công văn số 1556/UBND-KGVX của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý, xử lý vi phạm trong việc kinh doanh, buôn bán “bóng cười”.

Với những tư vấn trên đây Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191