Một người được đổi tên họ bao nhiêu lần

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Một người được đổi tên họ bao nhiêu lần?

Xin chào, em năm nay 35 tuổi, em đã làm thủ tục đổi tên một lần rồi để bỏ từ đệm trong tên đi do nó xấu quá, lần đó cách đây 8 năm, giờ em lại có nhu cầu muốn thay đổi phần tên trong họ tên của mình đi thì có được nữa không ạ, pháp luật họ có cấm hay hạn chế về số lần được đổi tên của một người không ạ?


Luật sư Tư vấn Luật Dân sự – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 07 tháng 05 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề số lần được thực hiện thay đổi tên họ

Bộ luật Dân sự 2015

3./ Luật sư tư vấn

Mỗi người khi sinh ra có quyền có họ có tên. Tuy nhiên, trong một số trường hợp theo quy định pháp luật, người đó có quyền thay đổi họ, tên của mình. Quyền thay đổi họ, tên được thực hiện như sau:

Căn cứ Điều 27, 28 Bộ luật Dân sự 2015, quyền thay đổi họ, tên được thực hiện trong những trường hợp sau:

  • Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:

– Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

– Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

– Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

– Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

– Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

– Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

– Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

– Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

  • Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

– Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

– Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

– Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

– Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

– Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

– Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

– Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Lưu ý: Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

Theo đó, pháp luật hiện nay không có quy định giới hạn về số lần thực hiện việc thay đổi tên, họ. Tuy nhiên, khi thuộc các trường hợp theo quy định và tiến hành các thủ tục thay đổi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì người có nhu cầu đổi họ tên có thể thực hiện quyền của mình. Trường hợp cha, mẹ thay đổi họ, tên cho con từ chín tuổi trở lên, thì khi làm thủ tục thay đổi, cần có văn bản xác nhận sự đồng ý của con. Ngoài ra, Việc thay đổi họ, tên  của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ, tên cũ.

Với những tư vấn về câu hỏi Một người được đổi tên họ bao nhiêu lần, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191