Như thế nào là nông thôn

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Như thế nào là nông thôn?

Em muốn hỏi là nông thôn được định nghĩa như thế nào trong pháp luật, dựa vào những căn cứ nào, đặc điểm nào để có thể nhận dạng và phân loại đâu là nông thôn đâu là thành thị. Nếu được các anh chị có thể cho em xin văn bản dẫn chiếu được không ạ, em cảm ơn.

Nguyễn Thành Lâm


Luật sư Tư vấn Luật Hành chính – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 07 tháng 05 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề Khái niệm nông thôn

Nghị quyết số: 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị

3./ Luật sư tư vấn

Hiện nay, pháp luật chưa có khái niệm mang tính chất pháp lý giải thích khái niệm về nông thôn. Tuy nhiên, dựa trên trình độ phát triển kinh tế, xã hội, có thể hiểu, nông thôn là thuật ngữ chỉ những khu vực phát triển nông nghiệp là chủ yếu, chưa đạt các tiêu chí về phân loại đô thị theo quy định của pháp luật, cụ thể:

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, đô thị hiện nay được chia theo cấp độ bao gồm: Đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, II, III, IV, V tùy thuộc vào Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội; Quy mô dân số;  Mật độ dân số; Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan.

Cũng theo đó, khu vực nông thôn được xác định khi khu vực này chưa đủ tiêu chí để công nhận đô thị loại V, cụ thể như sau:

1. Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội:

– Vị trí, chức năng, vai trò là trung tâm hành chính hoặc trung tâm tng hợp cấp huyện hoặc trung tâm chuyên ngành cấp huyện về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện hoặc cụm liên xã;

– Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội đạt các tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13.

2. Quy mô dân số toàn đô thị đạt từ 4.000 người trở lên.

3. Mật độ dân số toàn đô thị đạt từ 1.000 người/km2 trở lên; mật độ dân số tính trên diện tích đất xây dựng đô thị đạt từ 5.000 người/km2 trở lên.

4. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị đạt từ 55% trở lên.

5. Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13.

Như vậy, Nông thôn là những vùng đất, vùng sinh sống, làm việc của cộng đồng chủ yếu là nông dân, sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, là nơi có mật độ dân cư thấp, cơ sở hạ tầng kém phát triển, tiếp cận thị trường và sản xuất hàng hoá thấp, chưa đạt các tiêu chuẩn được phân loại đối với đô thị loại V nêu trên.

Với những tư vấn về câu hỏi Như thế nào là nông thôn, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191