Viết đơn gì để xin miễn học phí

Tư vấn cho e trường hợp này với ạ: cha mẹ e bỏ e từ khi 3 ngày tuổi, giờ e đang sống với ông bà ngoại, ba mẹ e từ đó giờ không chu cấp gì cho e cả….ông bà e có giấy hộ nghèo mà sở giáo dục không miễn học phí cho e lý do là e nằm trong hộ khẩu của ông bà chứ không nằm trong hộ khẩu của ba hoặc mẹ…..cho e hỏi giờ phải viết đơn thế nào để được miễn ạ…. E xin cám ơn

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin miễn học phí


1. Căn cứ pháp luật

– Nghị định 86/2015/NĐ-CP
– Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn

Với trường hợp của em, việc Sở Giáo dục đào tạo địa phương từ chối miễn giảm học phí là có cơ sở pháp lý. Cụ thể: Hoàn cảnh của em không thuộc các trường hợp được miễn giảm học phí quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định 86/2015/NĐ-CP, các trường hợp này được hướng dẫn chi tiết tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH. Tuy nhiên, xét trên thực tế, hoàn cảnh của em đủ điều kiện để có thể được xem xét vào diện miễn giảm học phí.
Theo đó, công ty tư vấn cho em và gia đình thực hiện các thủ tục như sau:
– Người nuôi dưỡng em hiện tại (ông bà) viết ĐƠN XIN XÁC NHẬN là Người nuôi dưỡng và giám hộ hợp pháp của em, gửi tới UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú (theo mẫu đính kèm)
– Chuẩn bị hồ sơ gồm: Bản sao công chứng hộ khẩu (của ông bà), Bản sao giấy khai sinh của em, Giấy xác nhận hộ nghèo, Đơn xác nhận trên (đã được UBND xác nhận), Đơn đề nghị miễn giảm học phí (theo mẫu đính kèm). Gửi trực tiếp hoặc thông qua nhà trường đến Sở Giáo dục đào tạo nơi cư trú.

3. Đơn xin xác nhận hoàn cảnh nhân thân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi: Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn …………………………………………..

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………………………………

Giấy CMND số: …………………………..Cấp ngày:……………Nơi cấp:…………………..

Nay tôi làm đơn này kính mong UBND xác nhận tôi là Người nuôi dưỡng và giám hộ hợp pháp

Của: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………………………………

Giấy CMND số:…………………….. Cấp ngày: …………………….Nơi cấp:……………………..

Lý do yêu cầu xác nhận:……………………………………………………………………………………………..

Tôi xin chân thành cảm ơn.

 ………………………, ngày……..tháng .… năm ……..

Người yêu cầu

(Ký và nghi rõ họ tên)

……………………………………….

Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn:

………………………………………………………………………………..

 
 

4. Đơn xin, đề nghị miễn, giảm học phí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập)

Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông)

            Họ và tên (1):

Là Cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):

Hiện đang học tại lớp:

Trường:

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định 86)

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

 

…..…, ngày    tháng    năm…..
Người làm đơn (3)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghi tên của học sinh.

(2) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông.

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191