18 tuổi tự đi đổi tên vì tên xấu có được không?

18 tuổi tự đi đổi tên vì tên xấu có được không? Thủ tục và hồ sơ?

Chào luật sư ạ. Em là sinh viên năm nhất và đã đủ 18 tuổi ạ. Bây giờ em muốn đổi tên vì nó xấu và hay bị mọi người chêu chọc. Không biết là với lý do đấy em có được đổi tên không ạ và các Thủ tục để đổi tên thì cần những gì ạ. Nếu như đổi được tên thì các giấy tờ ở trên trường có phải làm lại hết không ạ?


Luật sư Tư vấn Bộ luật dân sự  – Gọi 1900.0191

Dựa trên thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

1./ Thời điểm tư vấn: 06/03/2019

2./ Cơ sở Pháp Luật điều chỉnh vấn đề Quyền thay đổi tên

  • Bộ luật dân sự năm 2015
  • Luật hộ tịch năm 2014

3./ Luật sư trả lời 18 tuổi tự đi đổi tên vì tên xấu có được không?

Theo quy định của pháp luật dân sự, quyền về tên của một cá nhân được coi là quyền nhân thân gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác. Cá nhân có quyền có họ, tên theo quy định của pháp luật và được xác định theo họ, tên khai sinh của người đó. Trong một số trường hợp đặc biệt, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân có tên/chủ thể khác, cá nhân có quyền thay đổi tên.

Căn cứ Điều 28 Bộ luật dân sự quy định:

Điều 28. Quyền thay đổi tên

1.Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

a)Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b)Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c)Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d)Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

đ)Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

e)Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

g)Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2.Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3.Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.

Theo đó, trong trường hợp của bạn, khi bạn đã 18 tuổi (được coi là người đã thành niên, có quyền tự thực hiện các thủ tục để yêu cầu các chủ thể có thẩm quyền thực hiện việc thay đổi tên của mình), bạn có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên khi:

-Việc sử dụng tên hiện tại gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

-Việc thay đổi tên là cần thiết để phù hợp với pháp luật của nước vợ/chồng của bạn khi bạn kết hôn/ly hôn với cá nhân là người nước ngoài/có yếu tố nước  ngoài.

-Việc thay đổi tên là để phù hợp do người có tên đã xác định lại giới tính/đã chuyển đổi giới tính;

-Việc thay đổi tên là hợp lý theo quy định của pháp luật hộ tịch.

Như vậy, việc bạn dùng lý do “tên xấu” để yêu cầu thay đổi tên không phải là điều kiện để bạn được thay đổi tên theo quy định.

Trong trường hợp việc thay đổi tên của bạn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận thì việc này sẽ không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ của bạn. Tuy nhiên, để tránh các khó khăn trong thời gian sau vì tên sử dụng khác tên trong các chứng chỉ, bạn có thể thực hiện các thủ tục để chỉnh sửa tên trong các giấy tờ của bản thân hoặc làm thủ tục xin xác nhận hai tên (tên bạn đang sử dụng và tên bạn sẽ sử dụng) là cùng một người.

Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Luật hộ tịch quy định thì việc thay đổi tên của cá nhân được hiểu là việc thay đổi hộ tịch. Căn cứ vào Điều 28 Luật hộ tịch thì để thay đổi tên của bản thân khi bạn đã đủ 18 tuổi trở lên, bạn cần nộp hồ sơ đăng ký thay đổi hộ tịch tới Ủy ban nhân dân cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) nơi bạn đã đăng ký hộ tịch (gồm cả khai sinh) trước đây.

Hồ sơ gồm Tờ khai theo mẫu, Giấy khai sinh của bạn và giấy tờ liên quan làm căn cứ cho việc thay đổi họ tên của bạn.

Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, trường hợp cần xác minh thì có thể  kéo dài thêm nhưng không quá 3 ngày làm việc.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, nếu chỉ với lý do tên xấu thì bạn không thuộc trường hợp được thay đổi tên theo quy định của pháp luật. Sau khi có tên  mới, những giấy tờ trước đó của bạn không bị mất giá trị, tuy nhiên, để tạo điều kiện trong quá trình sử dụng sau này, bạn nên thực hiện thủ tục để có thể chứng minh những giấy tờ đó là của bạn. Để thay đổi tên, bạn cần thực hiện thu tục đăng ký thay đổi hộ tịch (về tên) theo quy định của pháp luật tại UBND cấp huyện.

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

1900.0191