Trang chủ - Yêu cầu phân chia tài sản của người khác

Yêu cầu phân chia tài sản của người khác

Yêu cầu phân chia tài sản của người khác

Ông nội tôi mua một căn nhà, giao cho người con trai cả, là cha tôi đứng tên chủ sở hữu. Do làm ăn khó khăn, cha tôi đem ngôi nhà thế chấp ngân hàng, không được sự đồng ý của Ông Bà Nội của tôi. Nay cha tôi quyết định rao bán căn nhà. Vậy xin cho tôi hỏi, mọi thành viên trong gia đình (ông bà nội, 3 chị em tôi…) có được quyền yêu cầu cha tôi phân chia tài sản hay không? Xin cảm ơn!

Gửi bởi: văn chuẩn

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo thông tin bạn cung cấp, ngôi nhà là tài sản do ông bà nội bạn mua nhưng giấy chứng nhận quyền sở hữu ngôi nhà lại đứng tên bố bạn. Do đó, về mặt pháp lý, ngôi nhà là tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bố bạn.

Điều 164 Bộ luật dân sự nêu: “Chủ sở hữu là cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác có đủ ba quyền là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt tài sản”. Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình đối với tài sản nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Theo quy định trên, bố bạn với tư cách là chủ sở hữu ngôi nhà được tự mình thực hiện các quyền của chủ sở hữu, trong đó có quyền thế chấp, bán ngôi nhà mà không cần sự đồng ý của ông bà nội bạn hay các con… Về mặt pháp lý, những thành viên trong gia đình (những người không phải là chủ sở hữu của tài sản) không có quyền yêu cầu bố bạn phân chia tài sản thuộc quyền sở hữu của bố bạn.

Ðiều 169 Bộ luật dân sự có quy định về việc bảo vệ quyền sở hữu như sau:

– Quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân và chủ thể khác được pháp luật công nhận và bảo vệ.

– Không ai có thể bị hạn chế, bị tước đoạt trái pháp luật quyền sở hữu đối với tài sản của mình. Chủ sở hữu có quyền tự bảo vệ, ngăn cản bất kỳ người nào có hành vi xâm phạm quyền sở hữu của mình, truy tìm, đòi lại tài sản bị người khác chiếm hữu, sử dụng, định đoạt không có căn cứ pháp luật.

Nếu có bất kỳ hành vi nào ngăn cản bố bạn thực hiện quyền chủ sở hữu đối với ngôi nhà trên thì bố bạn có quyền tự bảo vệ hoặc yêu cầu pháp luật bảo vệ quyền chủ sở hữu của mình.

Các văn bản liên quan:

Bộ luật 33/2005/QH11 Dân sự

Trả lời bởi: CTV3

Đánh giá
1900.0191