Cam kết không nợ thuế xuất nhập khẩu

Cam kết không nợ thuế xuất nhập khẩu là biểu mẫu văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để nộp lên cơ quan thuế hay cơ quan chức năng thứ ba khác để cam kết về việc bản thân mình, đơn vị mình không nợ thuế khi tiến hành xuất nhập khẩu hàng hóa.

Mẫu Cam kết không nợ thuế xuất nhập khẩu


CÔNG TY …..

Số : …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CAM KẾT KHÔNG NỢ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

Kính gửi : Chi cục thuế ….

CÔNG TY …..

Địa chỉ trụ sở chính :

Đại diện theo pháp luật :               Chức vụ :

Điện thoại :                                    Fax :

Giấy chứng nhận ĐKKD số……………..do…………cấp ngày….tháng…….năm……

Mã số thuế :

Ngành nghề kinh doanh :……………………………

Để thuận tiện cho hoạt động kinh doanh của Công ty , nay Công ty xin cam kết đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế xuất nhập khẩu với mức thu là … và nộp thuế đúng thời hạn theo quy định .

Công ty xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trên .

 … , ngày … tháng … năm …

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

( Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191