Có thể thỏa thuận bán cổ phần với giá trị thấp hơn vốn điều lệ không

Có thể thỏa thuận bán cổ phần với giá trị thấp hơn vốn điều lệ được không?

Các anh/chị cho em hỏi với: trường hợp cổ đông trong công ty cổ phần chuyển nhượng cổ phần với giá trị thấp hơn vốn điều lệ có được không: vd: A muốn chuyển nhượng 200.000 cổ phần với trị giá là 2 tỷ trong công ty cổ phần B cho C. Nhưng trong Hợp đồng chuyển nhượng chỉ ghi số tiền chuyển nhượng là 200 triệu đồng tương ứng 200.000 cổ phần. Nếu thỏa thuận như trên có được không?.
Em xin chân thành cảm ơn!


Luật sư Tư vấn Luật doanh nghiệp – Gọi 1900.0191

Dựa trên thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

1./ Thời điểm tư vấn: 21/11/2018

2./ Cơ sở Pháp Luật điều chỉnh vấn đề Giá chuyển nhượng cổ phần

  • Bộ luật dân sự năm 2015
  • Luật doanh nghiệp năm 2014

3./ Luật sư trả lời Có thỏa thuận bán cổ phần với giá trị thấp hơn vốn điều lệ không

Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Trong trường hợp thông thường cổ phần được tự do chuyển nhượng, giá của cổ phần chuyển nhượng sẽ do các bên tự thỏa thuận. Trong trường hợp không thỏa thuận được thì giá sẽ được xác định theo giá thị trường.

Căn cứ Khoản 2 Điều 126 Luật doanh nghiệp thì việc chuyển nhượng cổ phần được thể hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Là một hợp đồng mua bán tài sản, hai bên hoàn toàn có quyền tự do quyết định giá mua bán của tài sản. Theo quy định tại Điều 433 Bộ luật dân sự:

Điều 433. Giá và phương thức thanh toán

1.Giá, phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên. Trường hợp pháp luật quy định giá, phương thức thanh toán phải theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thỏa thuận của các bên phải phù hợp với quy định đó.

2.Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về giá, phương thức thanh toán thì giá được xác định theo giá thị trường, phương thức thanh toán được xác định theo tập quán tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng

Giá của tài sản được chuyển nhượng sẽ do hai bên thỏa thuận hoặc do bên thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên. Chỉ khi nào hai bên không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì giá tài sản chuyển nhượng mới được xác định theo giá thị trường.

Nói cách khác, nếu hai bên mua bán đều đồng ý mua bán 200.000 cổ phần trên với giá 200 triệu đồng hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật. Cổ đông sở hữu số cổ phần trên hoàn toàn có quyền quyết định việc bán số cổ phần đó với giá bao nhiêu, kể cả việc tặng cho toàn bộ số tiền trên cũng là quyền tự do của người này. Pháp luật không có quy định nào yêu cầu cổ đông phải bán cổ phần với giá thị trường.

Tuy nhiên, nếu hai bên có xảy ra tranh chấp thì giá trị của số cổ phần chuyển nhượng sẽ chỉ được tính theo hợp đồng là 200 triệu. Tòa án cũng sẽ chỉ dựa vào thông tin trên hợp đồng để xác định phạm vi yêu cầu, bảo vệ cho quyền và lợi ích của các bên.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, hai bên hoàn toàn có quyền thỏa thuận mức giá chuyển nhượng số cổ phần trên thấp hơn giá thị trường của số cổ phần đó. Đây là quyền tự do của các bên. Tuy nhiên khi xảy ra tranh chấp về hợp đồng thì giá được xác định đã chuyển nhượng sẽ là giá được ghi trên hợp đồng.

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

 

1900.0191