Nhà ở xây trước năm 1993 khi thu hồi được đền bù như thế nào

Nhà ở xây trước năm 1993 khi thu hồi được đền bù như thế nào? Biểu giá và các quy định có liên quan?

Các bạn giúp mình câu hỏi này nhé!
Nếu nhà mình ở được xây trên đất nhưng đất đó không phải là đất ở, nhưng đã ở từ rất lâu rồi, thì khi thu hồi đất đó có được bồi thường theo giá là đất ở không ạ? Căn nhà này được xây trước 15/10/1993?

Thu Trang


Luật sư Tư vấn Luật Đất đai – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 26 tháng 05 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề công nhận đất ở

Luật Đất đai 2013

3./ Luật sư tư vấn

Thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. Khi thu hồi đất, Nhà nước sẽ thực hiện các biện pháp bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân dựa trên cơ sở loại đất, mục đích sử dụng và tài sản trên đất. Quy định pháp luật về công nhận đất ở trong trường hợp này như sau:

Căn cứ Điều 74 Luật đất đai 2013 về nguyên tắc bồi thường đất:

Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1.Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2.Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất

Như vậy, nhà nước bồi thường thu hồi đất dựa trên mục đích sử dụng đất của đất bị thu hồi. Anh/chị muốn bồi thường với mức bồi thường đất ở thì mảnh đất bị thu hồi phải là đất ở.

Để xác định mảnh đất của gia đình anh/chị có phải là đất ở hay không, đối với trường hợp anh/chị có các giấy tờ liên quan thì dựa trên căn cứ Điều 11 Luật đất đai 2013 bao gồm:

–  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

– Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai 2013 đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên;

– Hoặc Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên;

Trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc có các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định, diện tích đất ở có thể được công nhận theo quy định tại Khoản 5 Điều 103 Luật Đất đai 2013, theo đó:

Đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật này mà đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì diện tích đất ở được xác định theo mức quy định tại khoản 4 Điều này; trường hợp đất đã sử dụng ổn định kể từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì diện tích đất ở được xác định theo mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 143 và khoản 4 Điều 144 của Luật này“.

Theo đó, trên cơ sở phần diện tích đất đã xây nhà và được sử dụng làm đất ở từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, phần diện tích đất ở xác định như sau:

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện, tập quán tại địa phương quy định hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình phù hợp với tập quán ở địa phương theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình;

– Trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở tại địa phương thì diện tích đất ở được xác định bằng hạn mức công nhận đất ở tại địa phương;

– Trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở tại địa phương thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất.

Vậy, Trên cơ sở được công nhận là đất ở, khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất, gia đình anh/chị sẽ được bồi thường theo mức bồi thường đối với đất ở theo phần diện tích đất ở được công nhận.

Với những tư vấn về câu hỏi Nhà ở xây trước năm 1993 khi thu hồi được đền bù như thế nào, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

 

Bài liên quan:

1900.0191