Đơn xin thay đổi quyền nuôi con

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 6 tháng 2 năm 2020

ĐƠN XIN THAY ĐỔI QUYỀN NUÔI CON

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận C

  • Căn cứ vào : Luật hôn nhân gia đình 2014

Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới tính : Nam

CMND số: 123456789             ngày cấp  : 1/6/1978         Nơi cấp : Công an TP Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Nơi cư trú                : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Số điện thoại           : 0123456789

Tại bản án, quyết định:……………

tại:……………………. ngày…tháng…năm…………

Của Tòa án nhân dân Quận C

Về phần con chung: Cháu Nguyễn Văn B  sinh ngày 1 tháng 1 năm 2020

Hộ khẩu thường trú : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Hiện con chung đang ở với chị Nguyễn Thị C là mẹ của cháu trực tiếp nuôi dưỡng.

Nhưng nay, do tôi nhận thấy chị Nguyễn Thị C vì hoàn cảnh công việc  không còn khả năng chăm sóc cho con , nên tôi muốn được trực tiếp đưa cháu Nguyễn Văn B về nuôi .

Căn cứ vào khoản 2 điều 84 luật hôn nhân gia đình:

Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Bản thân tôi xét thấy, việc tôi mong muốn được trực tiếp nuôi cháu B là đúng theo như luật định.

Từ căn cứ trên , tôi mong Tòa án quận C cho tôi được trực tiếp nuôi con chung là  cháu Nguyễn Văn B.

Tôi xin chân thành cảm ơn

Kèm theo đơn này là:

  • Chứng minh thư nhân dân
  • Hộ khẩu thường trú

Người làm đơn

A

Nguyễn Văn A

1900.0191