Đơn xin xác nhận bố mẹ đã mất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019

ĐƠN XIN XÁC NHẬN BỐ MẸ ĐÃ MẤT

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện Ứng Hòa

Ông: Nguyễn Đức Hải chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa

Căn cứ…

Tôi tên là: Trần Việt Tân. Sinh năm 1968

Chứng minh nhân dân: 030628004. Do Công an Hà Nội cáp ngày 26/7/2015

Địa chỉ thường trú: Xóm An Viên huyện Ứng Hòa

Số điện thoai liên hệ: 0399526536

Tôi xin trình bày với quý cơ quan sự việc như sau: Gia đình tôi có một mảnh đất 200m2 mà khi đó nhà tôi còn mẹ và 4 anh chị em. Tuy nhiên mẹ tôi không may qua đời vào tháng 7/2018. Khi qua đời mảnh đất vãn đứng tên mẹ tôi, mà mẹ tôi không để lại di chúc. Nên nay tôi làm đơn này để xin xã xác minh cho tôi là:

Bà: Trần Thu Thủy.                      Sinh năm: 1932.

Có hộ khẩu thường trú tại: An Viên – Ứng Hòa

Là mẹ của tôi đã mất vào ngày 23/7/2018 theo giấy chứng tử

Tới ngày 15/12/2019 Tòa án huyện Ứng Hòa có yêu cầu chúng tôi xác nhận là mẹ tôi đã mất để thực hiện việc chia thừa kế cho 4 anh em chúng tôi theo pháp luật.

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi nêu trên hoàn toàn là sự thật, nếu có sai xót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Kính mong quý cơ quan xem xét và xác nhận đề nghị của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

1900.0191