Giấy vay tiền có người làm chứng có thể khởi kiện được không

Giấy vay tiền có người làm chứng có thể khởi kiện được không?

Anh chị ơi giúp em với ạ. Em cần tư vấn vấn đề sau. Em cho người ta vay tiền viết giấy vay tiền bằng tay, không công chứng và chỉ có người làm chứng. Nhưng đến hạn trả họ không trả. Cho em hỏi với giấy vay tiền và có chữ ký người làm chứng em có thể khởi kiện được không ạ.


Luật sư Tư vấn Bộ luật tố tụng dân sự – Gọi 1900.0191

Dựa trên thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

1./ Thời điểm tư vấn: 12/10/2018

2./ Cơ sở Pháp Luật điều chỉnh vấn đề Quyền khởi kiện dân sự khi bên vay không thực hiện nghĩa vụ trả nợ

  • Bộ luật Dân sự năm 2015
  • Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

3./ Luật sư trả lời Giấy vay tiền có người làm chứng có thể khởi kiện được không

Hợp đồng vay tài sản được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Khi đến thời hạn trả nợ mà bên vay không thực hiện nghĩa vụ thì bên cho vay có quyền khởi kiện tới Tòa án yêu cầu giải quyết. Quyền khởi kiện của bên cho vay được thực hiện như sau:

Căn cứ Điều 4 Bộ luật tố tụng dân sự:

Điều 4. Quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

1.Cơ quan, tổ chức, cá nhân do Bộ luật này quy định có quyền khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu giải quyết việc dân sự tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác. …

Theo quy định trên, bạn có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về hợp đồng dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Do theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự thì “tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự ” thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Căn cứ Điều 91 Bộ luật tố tụng dân sự:

Điều 91. Nghĩa vụ chứng minh

1.Đương sự có yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu đó là có căn cứ và hợp pháp, trừ các trường hợp sau đây:

a)Người tiêu dùng khởi kiện không có nghĩa vụ chứng minh lỗi của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bị kiện có nghĩa vụ chứng minh mình không có lỗi gây ra thiệt hại theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

b)Đương sự là người lao động trong vụ án lao động mà không cung cấp, giao nộp được cho Tòa án tài liệu, chứng cứ vì lý do tài liệu, chứng cứ đó đang do người sử dụng lao động quản lý, lưu giữ thì người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp, giao nộp tài liệu, chứng cứ đó cho Tòa án.

Người lao động khởi kiện vụ án đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thuộc trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc trường hợp không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động theo quy định của pháp luật về lao động thì nghĩa vụ chứng minh thuộc về người sử dụng lao động;

c)Các trường hợp pháp luật có quy định khác về nghĩa vụ chứng minh. …”

Theo đó, trong trường hợp của bạn, bạn có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp giữa bạn và bên vay. Cụ thể là việc yêu cầu bên vay trả lại số tiền vay theo đúng nghĩa vụ trong hợp đồng giữa các bên. Tuy nhiên, để yêu cầu này của bạn được chấp nhận bạn cần nộp kèm theo tài liệu, chứng cứ chứng minh yêu cầu “bên vay trả nợ”  là có căn cứ và hợp pháp.

Mà theo thông tin bạn đưa ra thì bạn có giấy vay tiền và có chữ ký của người làm chứng. Căn cứ Điều 466 Bộ luật dân sự thì “bên vay  tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn”. Nói cách khác, “trả nợ” là nghĩa vụ mà bên vay phải thực hiện với bạn, thời gian trả nợ được xác định theo nội dung giấy vay nợ. Khi bên vay không thực hiện nghĩa vụ này, quyền và lợi ích của bạn mặc nhiên bị xâm phạm. Do đó, khi quá thời hạn ghi trên giấy vay, bạn có thể căn cứ vào nội dung giấy vay để yêu cầu bên vay trả nợ. Nếu giấy vay không có thỏa thuận về thời gian trả nợ thì bạn cần thêm một số giấy tờ chứng minh bạn đã yêu cầu bên vay trả nợ theo đúng quy định (như thông báo về việc yêu cầu bên vay trả nợ mà bạn đã gửi cho bên vay,…) nhưng bên vay không thực hiện.

Tóm lại, trong trường hợp giấy vay giữa bạn và người vay có ghi nhận về thời hạn vay, thời điểm bên vay phải trả nợ cho bạn thì để với giấy vay tiền có chữ ký người làm chứng bạn có thể khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết.

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

 

 

1900.0191