Hợp đồng vận chuyển rác thải nguy hại

Hợp đồng vận chuyển rác thải nguy hại, rác thải y tế, rác thải có chứa hàm lượng hóa học cao có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Rác thải là vấn đề môi trường mà hàng ngày hàng giờ thế giới đều phải đối mặt, luôn luôn là một bài toán khó với mọi quốc gia khi tình hình bối cảnh dân số ngày càng tăng. Mặt khác, bên cạnh những rác thải sinh hoạt, các loại rác thải nguy hại từ những cơ sở sản xuất, sử dụng hóa chất, cơ sở khám chữa bệnh, nhà máy khoáng sản, khu chế xuất linh kiện điện tử lại cần được xử lý theo một quy trình riêng và đảm bảo trước khi đưa trở lại môi trường. Việc tập kết, vận chuyển cũng cần phải được thực hiện đúng kỹ thuật và chỉ các đơn vị được cấp phép mới có thể vận chuyển, xử lý những loại rác thải đặc biệt này.

Hợp đồng vận chuyển rác thải nguy hại là thỏa thuận giữa cơ sở có nhu cầu và đơn vị được cấp phép chuyên trách xử lý đối với những loại rác này theo quy định. Hợp đồng cần lưu ý tới những thỏa thuận về quy cách vận chuyển, thời gian vận chuyển, trách nhiệm đóng gói, niêm phong, bàn giao, trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, trung thực, giá cả vận chuyển, vị trí kê khai, tập kết và xử lý đầu ra.

Mẫu Hợp đồng vận chuyển rác thải nguy hại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày, …tháng….. năm

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN RÁC THẢI NGUY HẠI

 Số:…/…..

 • Căn cứ bộ luật dân sự số 91/2015/QH13;
 • Căn cứ luật thương mại số 36/2005/L-QH11
 • Căn cứ luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13
 • Căn cứ nhu cầu hai bên

Hôm nay ngày…., tháng….., năm…. , chúng tôi gồm

Bên A. ……

Địa chỉ: ………………………………………………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế……………………..                                                     

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: …………………….

Bên B. ………

Địa chỉ: ………………………………………………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế……………………..                                                     

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: …………………….

Điều 1: Nội dung công việc  

Bên B nhận vận chuyển rác thải nguy hại  cho bên A

 1. Thời hạn hợp đồng: từ ngày …………… đến  ngày
 2. Tên hàng hóa: rác thải nguy hại gồm những loại:
 3. Khối lượng
 4. Thời gian vận chuyển
 5. Địa điểm nhận vận chuyển
 6. Địa điểm xử lý:
 7. Người liên hệ: …………………………Điện thoại

Điều 2: Cách thức thực hiện

 1. Vận chuyển vào các ngày …. Trong tuần
 2. Phương tiện vận chuyển:
 3. Số lượng phương tiện vận chuyển
 4. Đồ bảo hộ khi vận chuyển chất thải nguy hại
 5. Giấy tờ hợp lệ cho phương tiện vận chuyển
 6. Kiểm tra chất lượng xe giao
 7. Kiểm tra chất lượng rác thải khi nhận

Điều 3: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán 

 1. Đơn giá:
 2. Phương thức thanh toán: tiền Việt nam đồng
 3. Hình thức thanh toán : thanh toán 1 lần
 4. Cách thức thanh toán:  bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

      Thanh toán bằng tiền mặt : thanh toán cho                 

Họ và tên:……………………………….. chức danh

CMND/CCCD:………………………….. ngày cấp…………..… nơi cấp

ĐT:

Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Số TK

Chủ tài khoản

Ngân hàng

Chi nhánh

 • Thời hạn thanh toán
 • Lệ phí đi đường: vận chuyển qua các trạm, chi phí đường bộ
 • Đơn giá thay đổi trong điều kiện thời tiết thay đổi

Điều 4: Quyền lợi và nghĩa vụ trách nhiệm của các bên

1. Trách nhiệm của bên A:

 • Bên A có trách nhiệm giao, nhận rác thải đúng giờ quy định, đồng thời phải bàn giao đúng loại và khối lượng như thỏa thuận của 2 bên ngay từ đâu
 • Bên A phải cung cấp cho bên B những giấy tờ pháp lý cần thiết cho việc vận chuyện
 • Bên A có quyền khiếu nại nếu bên B không đến đúng giờ nhận hàng hay không đưa phương tiện và đồ bảo hộ đúng như thỏa thuận
 • Chứa rác vào bao nylon cột kín miệng hoặc thùng chứa rác chuyên dụng đúng chuẩn, thực hiện đầy đủ các quy định về phân loại rác thải rắn tại nguồn, không được đưa các loại rác thải nguy hại, rác thải không hợp pháp và rác thải có thể gây cháy.
 • Nếu xảy ra bất kỳ tình trạng phát sinh rác thải ngoài quy định của hợp đồng để chung với rác thải sinh hoạt , Bên B có quyền từ chối thu gom rác thải này ngày hôm đó (hai bên lập biên bản sự việc). Bên A có trách nhiệm thanh toán thêm chi phí thu gom, vận chuyển tương ứng với khối lượng một chuyến vận chuyển tối thiểu trong tháng theo đơn giá đúng trong hợp đồng.
 • Giao rác đúng thời gian và đặt tại vị trí đúng thỏa thuận, nơi lưu chứa rác thải phải thuận tiện cho xe lấy rác vào thu gom.
 • Thanh toán thêm các chi phí phát sinh khi thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt có lẫn rác thải rắn công nghiệp theo đơn giá đã ký kết trong hợp đồng.
 • Thực hiện đúng quy định về phân loại rác thải tại nguồn.
 • Thông báo cho Bên B trong trường hợp khối lượng rác thải tăng lên để Bên B có kế hoạch điều động phương tiện xe, máy phù hợp. (Báo trước  ít nhất 02 ngày về số điện thoại: ……………………). Bên A sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí phát sinh.

2. Trách nhiệm của bên B:

 • Bố trí nhân sự phù hợp, phương tiện đến nhận rác thải sinh hoạt theo đúng thời gian thỏa thuận và đảm bảo đúng các quy định về vệ sinh đô thị. Phương tiện vận chuyển phải được trang bị bảo đảm vệ sinh môi trường, bảo đảm thu dọn sạch sẽ rác thải rơi vãi ngay sau khi đã thu gom.
 • Bên B sẽ từ chối thu gom hoặc có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng này nếu có các loại rác thải không có trong quy định của hợp đồng và những rác thải vật liệu không hợp pháp dễ gây cháy, nổ hoặc chứa hóa chất độc hại trộn lẫn trong thành phần rác bên A đã giao cho bên B.
 • Thực hiện đúng theo quy định về vệ sinh môi trường của Thành phố. Vận chuyển rác thải về đúng Trạm trung chuyển.
 • Trong trường hợp bên A không bàn giao chất thải dúng thời điểm và không lien hệ giải quyết, Bên B có quyền yêu cầu thanh toán chi phí chuyển đi theo biểu giá vận chuyển thấp nhất

Điều 5: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

Thương lượng để giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp tranh chấp không thỏa thuận được sẽ được giải quyết bằng hòa giải, trọng tài thương mại hoặc giải quyết theo quy định của pháp luật nước Công hòa xã hội Chủ nghĩa việt  nam

Điều 6: Trường hợp bất khả kháng

1. sự kiện bất khả kháng là :

Xảy ra khách quan,nằm ngoài phạm vi kiểm soát của bên vi phạm hợp đồng

Hậu quả không lường trước được tại thời điểm giao kết hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng cho đến trước thời điểm xảy ra hành vi vi phạm

Hậu quả không thể khắc phục được mặc dù áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép

2.  hợp đồng có thể bị tạm dừng hoặc chấm dứt trong trường hợp sự kiện bát khả kháng xảy ra.

Thời gian hai bên tiến hành thỏa thuận tạm ngưng hoặc chấm dứt hợp đồng là …

3. thỏa thuận về các điều khoản trong thỏa thuận tạm ngưng hợp đồng

– thời gian ngưng hợp dồng

– những biện pháp khẩn khấp để giảm thiểu tổn thất khi rác tồn đọng, không được xử lý

– Trách nhiệm của các bên để khắc phục hậu quả do sự kiện bất khả kháng gây ra

+ Bên A

+ Bên B

Điều 7: Giám sát và thực hiện hợp đồng

– Bên A có quyền giám sát bên B trong quá trình thực hiện vận chuyển rác thải nguy hại về chuyên môn, khối lượng, chât lượng, bảo hộ,…. Theo nội dung hợp đồng đã được kí kết

– Bên B có quyền kiểm tra việc kiểm tra cách thức  bên A giám sát, thực hiện hợp đồng của bên A  theo nội dung hợp đồng đã thỏa thuận

Điều 8: Phạt vi phạm hợp đồng 

*Phạt vi phạm : là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thỏa thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Bộ luật Dân sự.

*Thỏa thuận phạt vi phạm :

vi phạm lần 1 phạt số tiền là

vi phạm lần 2 phạt số tiền là

*Trách nhiệm các bên: thực hiện phạt vi phạm đúng theo thỏa thuận nếu có vi phạm xảy ra

*Truy cứu phạt vi phạm : nếu một bên vi phạm từ 3 lần trở lên thì bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng .

*Chậm trả của phạt vi phạm : nếu bên vi phạm chậm trả cho bên bị vi phạm, thì số tiền chậm trả sẽ được tính theo lãi suất của bộ luật dân sự năm 2015

Điều 9: Bồi thường thiệt hại

Ngoài  phạt vi phạm hợp đồng , bên vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên bị vi phạm nếu có thiệt hại xảy ra

Điều 10: Chấm dứt hợp đồng

1. Hợp đồng có thể chấm dứt trong các trường hợp sau:

Chấm dứt hợp đồng theo ý chí của 1 bên

Chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận của 2 bên

Chấm dứt hợp đồng  do tác động của cơ quan nhà nước, cơ quan chủ thể có thẩm quyền

2. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu không phải do lỗi và không có thiệt hại xảy ra. Tất cả có trường hợp còn lại đều phải bồi thường theo thỏa thuận

Điều 11: Điều khoản chung

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…. Và kết thúc ngày …..

Hai bên cùng đồng ý thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản của hợp đồng

Hợp đồng này được kí tại ….

Lập thành hai bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực từ ngày …..      

Bên A Bên B

1900.0191