Mẫu đơn xin bảo hành, sửa chữa nhà chung cư

Mẫu đơn xin bảo hành, sửa chữa nhà chung cư.

Luật sư Tư vấn – Gọi 1900.0191


Khi mua nhà ở thương mại từ chủ đầu tư dự án, các bên ký kết hợp đồng chuyển nhượng  trường hợp trong quá trình sử dụng, nhà ở có xảy ra những hỏng hóc liên quan đến kết cấu công trình nằm trong điều khoản bảo hành trong hợp đồng mua nhà, chủ nhà có thể làm đơn yêu cầu/đề nghị chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ bảo hành, sửa chữa nhà theo yêu cầu của khách hàng. Mẫu đơn như sau:

Mẫu đơn đề nghị bảo hành, sửa chữa nhà chung cư.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

……., ngày….. tháng …..năm …..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ BẢO HÀNH – SỬA CHỮA CĂN HỘ

Kính gửi:  Ông/bà:     – Giám độc  Công ty ……………….(Chủ đầu tư xây dựng)

– Căn cứ  Quy chế số:          /….-QLDA ngày …/…./… của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ………….. về việc ban hành Quy định sửa chữa và bảo hành căn hộ.

 – Căn cứ Hợp đồng số: …./…. Ký ngày …/…/20… giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng …………….với ông (bà) : …………………… Về việc mua bán căn hộ số…… Dự án Chung cư cao tầng nhà… , lô … Khu đô thị ……………………………………………………………………………………….

 – Căn cứ biên bản bàn giao căn hộ số……. ngày…………………………

Tôi là: …………………………………………………………………

Chủ căn hộ số: …………… Tòa …………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: ………………….………………………………………

Qua thời gian tôi sử dụng căn hộ trên thực tế đã có vấn đề về :chất lượng căn hộ bị giảm sút gây rất mất an toàn cho hoạt động sinh hoạt của gia đình tôi. Cụ thể là:

Một là: ………………………………………………………………………

Hai là: ………………………………………………………………………

Ba là: ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

(Có hình ảnh kèm theo)

Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị:

– Công ty nhanh chóng cử nhân viên kỹ thuật kiểm tra hiện trạng công trình nhà ở tại địa chỉ nêu trên;

– Lên phương án bảo hành, sửa chữa và trao đổi với gia đình tôi về phương án khắc phục;

– Tiến hành bảo hành sữa chữa căn hộ theo phương án bảo hành đã được thông qua;

– Có văn bản trả lời về đề nghị nêu trên trong đó có thời hạn thực hiện việc kiểm tra bảo hành cụ thể.

Kính đề nghị quý công ty nhanh chóng xem xét, giải quyết và thực hiện các đề nghị nêu trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn !

 

Tài liệu kèm theo:

 

– Hình ảnh những phần bị hỏng hóc trong kết cầu công trình,

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191