Mẫu Đơn xin cấp cột điện

Mẫu Đơn xin cấp cột điện dành cho hộ cá nhân, tập thể.

Tư vấn soạn thảo: Mẫu Đơn xin cấp cột điện

Luật sư Tư vấn – Gọi 1900.0191


Mẫu Đơn xin cấp cột điện:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————-

                                                                                     …..,ngày….tháng…năm….

ĐƠN XIN CẤP CỘT ĐIỆN

Căn cứ Luật Điện lực 2004 sửa đổi, bổ sung 2012;

Kính gửi: Ông/bà:                       – Giám đốc Công ty/Chi nhánh (đơn vị cấp phát điện)

Tôi là:…………….               Sinh năm:……….

CMND số:………..                     Nơi cấp:……..ngày…tháng…năm…

Số điện thoại:………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………

Lý do đề nghị cấp cột điện:

Dựa trên Điều 46 Luật Điện lực 2004 sửa đổi, bổ sung 2012, nên tôi đề nghị:

– Được thông báo bằng văn bản trả lời đề nghị xin cấp cột điện;

– Được cấp cột điện tại vị trí …..

Kính mong Quý Ông/bà nhanh chóng xem xét và chấp thuận mong muốn nêu trên. Tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ mọi quy chế mà ngành điện đề ra.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu gửi kèm:

– Hình ảnh vị trí đề nghị cấp cột điện;

– Tài liệu đo đạc vị trí đề nghị cấp cột điện

– ………………

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Bài liên quan:

1900.0191