Quy định là công ty phải trả lương tháng vào ngày nào

Quy định của pháp luật là công ty phải trả lương tháng vào ngày nào không?

Theo quy định của pháp luật hiện tại thì có quy định nào về việc yêu cầu phải trả lương cố định tại ngày nào trong tháng không thưa luật sư, và nếu công ty không trả đúng ngày đó thì sẽ phải trả thêm tiền lãi chậm phát sinh đúng không ạ? tôi có tìm hiểu thì thấy vài quy định nói về điều này, tôi muốn sử dụng do công ty tôi trả lương không theo 1 quy tắc nào cả, khi nào hết đợt hàng thì họ mới chi trả lương cho nhân viên.

Quy định là công ty phải trả lương tháng vào ngày nào?
Quy định là công ty phải trả lương tháng vào ngày nào?

Luật sư Tư vấn Quy định là công ty phải trả lương tháng vào ngày nào – Gọi 1900.0191

1./ Thời điểm xảy ra tình huống pháp lý

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

2./ Cơ sở văn bản Pháp Luật áp dụng

  • Bộ luật lao động 2012
  • Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số nội dung Bộ luật Lao động

3./ Luật sư trả lời

Căn cứ Điều 95 Bộ luật Lao động 2012 quy định về kỳ hạn trả lương như sau:

Điều 95. Kỳ hạn trả lương

1. Người lao động hưởng lương giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần.

2. Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.

3. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thoả thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng”

Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 23 Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn quy định của Bộ luật Lao động về kỳ hạn trả lương đối với người hưởng tháng như sau:

“Điều 23. Kỳ hạn trả lương đối với người hưởng lương tháng

1. Người lao động hưởng lương thángđược trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.

2. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và được ấn định vào một thời điểm cố định trong tháng.”

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên, thời điểm trả lương hàng tháng sẽ do các bên thỏa thuận. Tuy nhiên, việc trả lương phải đảm bảo nguyên tắc trả lương theo quy định tại Điều 96 Bộ luật Lao động 2012, cụ thể như sau:

“Điều 96. Nguyên tắc trả lương

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.”

Vậy người sử dụng lao động có trách nhiệm trả lương đầy đủ, đúng hạn vào thời điểm trên cơ sở đã thỏa thuận với người lao động trong hợp đồng lao động.

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Bài liên quan:

1900.0191