Giám đốc là người nước ngoài có yêu cầu phải cư trú tại Việt Nam

Giám đốc là người nước ngoài có yêu cầu phải cư trú tại Việt Nam
Giám đốc là người nước ngoài có yêu cầu phải cư trú tại Việt Nam

Giám đốc là người nước ngoài có yêu cầu phải cư trú tại Việt Nam thì mới đúng quy định không?

Công ty tôi là công ty có trụ sở tại Mỹ, giờ đang có ý định sẽ thành lập thêm công ty con ở Việt Nam để mở rộng hoạt động kinh doanh, giám đốc công ty tại Việt nam này sẽ là người Mỹ được đại diện theo ủy quyền của công ty nước ngoài để chỉ đạo hoạt động của công ty tại Việt Nam, như vậy giám đốc có cần phải có hợp đồng lao động tại Việt nam, hay có quyền cư trú lâu dài tại Việt nam không?

Luật sư Tư vấn Giám đốc là người nước ngoài có yêu cầu phải cư trú tại Việt Nam – Gọi 1900.0191

Công ty Luật LVN

Xin cảm ơn quý khách đã tin tưởng và gửi thắc mắc đến Công ty Luật LVN. Đối với câu hỏi này, dựa trên những thông tin mà khách hàng cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ghi nhận tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và các văn bản thỏa thuận được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm xảy ra tình huống pháp lý

Ngày 31 tháng 01 năm 2018

2./ Cơ sở văn bản Pháp Luật áp dụng

Bộ luật Lao động 2012;

Luật Doanh nghiệp 2014;

Nghị định 11/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

3./ Luật sư trả lời

Theo Điều 170 Bộ luật Lao động 2012 thì doanh nghiệp muốn sử dụng lao động là người nước ngoài vào làm việc trên lãnh thổ Việt Nam phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và phải được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với lao động làm công việc quản lý, giám đốc điều hành thì bắt buộc phải xin giấy phép lao động.

Theo Điều kiện cấp Giấy phép lao động và hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động quy định tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì cư trú không phải là điều kiện để được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam.

Tuy nhiên, do giám đốc công ty con mà công ty bạn định thành lập tại Việt Nam lại đồng thời là đại diện theo pháp luật cho công ty tại Việt Nam vì vậy, chúng ta cần xem xét quy định của pháp luật về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quy định tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014 dưới đây:

Điều 13. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

b) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

5. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

6. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

7. Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

Thật vậy, pháp luật doanh nghiệp không hạn chế số lượng người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhưng lại yêu cầu doanh nghiệp luôn đảm bảo có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Vì thế, nếu công ty của bạn chỉ có 1 mình lao động nước ngoài này là người đại diện theo pháp luật thì bắt buộc người này phải làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Nếu công ty có hơn 1 lao động là người đại diện theo pháp luật và một trong những người đó cư trú thường xuyên tại Việt Nam thì giám đốc của bạn không bắt buộc phải cư trú hay nhập cảnh vào Việt Nam.

Về hợp đồng lao động thì các bên vẫn phải ký hợp đồng lao động như bình thường.

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật LVN đối với trường hợp của quý khách. Nếu còn vướng mắc hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác quý khách vui lòng liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật qua điện thoại miễn phí số: 1900.0191 để được giải đáp nhanh nhất.

Sự hài lòng của quý khách là nỗ lực của chúng tôi!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191