Giấy tờ mua bán nhà đất viết tay có giá trị pháp lý không

Giấy tờ mua bán nhà đất viết tay có giá trị pháp lý không?

Cho mình hỏi, khi hai người có giao dịch bất động sản với nhau và chỉ viết với nhau giấy tờ mua bán viết tay, thì tờ giấy này có giá trị pháp lý hay không, nếu đưa ra toà giải quyết tranh chấp thì giá trị pháp lý của mảnh giấy ấy có cao hay không. Mong được giúp đỡ, xin cảm ơn!


Luật sư Tư vấn Luật đất đai – Gọi 1900.0191

Dựa trên thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

1./ Thời điểm tư vấn: 10/12/2018

2./ Cơ sở Pháp Luật điều chỉnh vấn đề giá trị viết tay của hợp đồng mua bán bất động sản

  • Bộ luật dân sự năm 2015
  • Luật đất đai 2013
  • Luật nhà ở 2014

3./ Luật sư trả lời Giấy tờ mua bán nhà đất viết tay có giá trị pháp lý không

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Căn cứ Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013 về Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất quy định như sau:

“3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

…”

Căn cứ Điều 122 Luật nhà ở 2014 về Công chứng, chứng thực hợp đồng và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng về nhà ở:

“1. Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng.

…”

Khoản 2 Điều 129 Bộ luật dân sự 2015 về Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức:

“2. Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực.”

Theo đó, hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp,… quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phải công chứng, chứng thực nếu không thực hiện thì hợp đồng đó sẽ bị vô hiệu do vi phạm về hình thức của hợp đồng.

Tuy nhiên, trường hợp bạn hoặc người đó thực hiện ít nhất 2/3 nghĩa vụ (ví du: A chuyển nhượng cho B 01 mảnh đất trị giá 600 triệu đồng, không công chứng, chứng thực, A đã thanh toán cho B 400 triệu đồng) thì bạn có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có bất động sản ra quyết định công nhận hiệu lực của hợp đồng mà không cần thực hiện việc công chứng, chứng thực.

Như vậy, giao dịch bất động sản viết tay chỉ có hiệu lực khi một trong các bên hoặc các bên đã thực hiện được 2/3 giao dịch và có đơn yêu cầu Tòa công nhận thỏa thuận đó.

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức. 

1900.0191