Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng gas

Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng gas là thỏa thuận mà một bên là chủ sở hữu của một cửa hàng gas, khí đốt mong muốn chuyển nhượng lại toàn bộ cửa hàng của mình cho một cá nhân, đơn vị khác tiếp tục thực hiện kinh doanh. Lý do của việc chuyển nhượng này thì rất đa dạng, tuy nhiên tóm lược chung lại là nhu cầu không còn muốn tiếp tục điều hành, quản lý kinh doanh nữa nhưng lại không nỡ bỏ đi hết những công sức, cơ sở vật chất đã gây dựng, không muốn bán thanh lý xé nhỏ tài sản vì mất thời gian và thu hồi vốn kém, việc chuyển nhượng lại toàn bộ là giải pháp những chủ sở hữu này hướng đến với mong muốn dứt điểm và nhanh chóng bắt đầu một môi trường kinh doanh mới lạ khác.

Vậy Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng gas sẽ cần có những điều khoản gì, nên được viết và soạn thảo ra sao, xin mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng gas

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày, …tháng….. năm

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỬA HÀNG GAS

Số:…./…..

 • Căn cứ bộ luật dân sự số 91/2015/QH13
 • Căn cứ luật thương mại số 36/2005/L-QH11
 • Căn cứ luật phòng cháy chữa cháy năm 2001 sửa đổi sổ sung năm 2013
 • Căn cứ nghị định Số: 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy
 • Căn cứ thông tư 66/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật của phòng cháy chữa cháy
 • Căn cứ nghị định 19/2016/NĐ-CP
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên

Hôm nay ngày…., tháng….., năm…. , chúng tôi gồm

Bên A. …………

Địa chỉ: ………………………………………………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế……………………..                                                    

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: …………………….

Bên B. …………

Địa chỉ: ………………………………………………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế……………………..                                                    

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: …………………….

Điều 1: Nội dung thỏa thuận

Bên A đồng ý chuyển nhượng cửa hàng gas cho bên B

Tên cửa hàng

Giấy phép đắng kí kinh doanh

Giấy phép phòng cháy chữa cháy

Cơ sở vật chất

Thiết bị

Mục đích sử dụng

Điều 2: Cách thức thực hiện

Bên A bàn giao cho bên B những giấy tờ

a) Giấy phép kinh doanh và các Phụ lục, văn bản, giấy phép con kèm theo của Giấy phép này.

b) Bản sao chứng minh thư hoặc hộ chiếu, hộ khẩu, giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân và các giấy tờ liên quan khác của cá nhân chuyển nhượng; giấy chứng nhận doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập và các giấy tờ liên quan khác… (đối với tổ chức).

 • Bên A thống kê cho bên B những cơ sở vật chất trong cửa hàng  về số lượng và chất lượng

Điều 3: Giá trị hợp đồng  và phương thức thanh toán

 • Giá sang nhượng cửa hàng là
 • Giá sang nhượng cửa hàng đã bao gồm thuế là
 • Phương thức thanh toán: tiền việt nam đồng
 • Hình thức thanh toán: thanh toán 1 lần
 • Cách thức thanh toán : bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

+ Thanh toán bằng tiền mặt : thanh toán cho     

Họ và tên:……………………………….. chức danh

CMND/CCCD:………………………….. ngày cấp…………..… nơi cấp

ĐT:          

+ Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Số TK

Chủ tài khoản

Ngân hàng

Chi nhánh

 • Thời hạn thanh toán

Điều 4: Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên

Quyền lợi và nghĩa vụ của bên A

 • Bàn giao tài sản cho bên B đúng thời hạn đã thỏa thuận. Trong tường hợp bên A chậm giao tài sản thì bên B có thể gia hạn giao tài sản hoặc hủy bỏ hợp đồng. Nếu tài sản  bàn giao không đúng chất lượng như đã thỏa thuận thì bên B có quyền yêu cầu bên A sửa chữa, giảm giá chuyển nhượng  hoặc hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường.
 • Đảm bảo tính hợp pháp của cửa hàng  thuộc sở hữu của bên A, không có bất kỳ tranh chấp nào, không thuộc bất kỳ một thỏa thuận với bên thứ ba nào khác, cửa hàng xăng đảm bảo các điều kiện kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật trước khi bàn giao cho bên B
 • Tạo điều kiện để bên B thực hiện các thủ tục pháp lý chuyển nhượng cửa hàng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Hỗ trợ, bảo đảm cho Bên B nguồn nhân lực, lao động hiện có làm việc tại cửa hàng tối thiểu 1 tháng sau khi chuyển nhượng.
 • Đảm bảo đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính trong hoạt động của cửa hàng đối với các bên thứ ba từ trước cho đến khi ký hợp đồng này.
 • Yêu cầu bên B thanh toán đủ theo thỏa thuận tại điều 3 của hợp đồng này.
 • Bên A không chịu trách nhiệm đối với những phát sinh do hành vi vi phạm của bên B đối với hoạt động cửa hàng kể từ ngày bàn giao.(Điều khoản có lợi cho bên A)

Quyền lợi và nghĩa vụ của bên B

 • Nhận chuyển nhượng cửa hàng bao gồm quyền sử dụng đất và tài sản được ghi nhận trong biên bản bàn giao đính kèm hợp đồng này đúng thời hạn.
 • Thanh toán tiền chuyển nhượng đúng thời hạn
 • Kinh doanh cửa hàng đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật
 • Đối soát và yêu cầu Bên A cung cấp các giấy tờ cần thiết để hoàn thành thủ tục chuyển nhượng theo quy định của pháp luật
 • Yêu cầu Bên A hỗ trợ thông tin về các hoạt động như đầu mối hàng hóa, giao dịch để đảm bảo quá trình kinh doanh được ổn định sau khi nhận chuyển nhượng.

Điều 5: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có tranh chấp phát sinh về cơ sở vật chất, kinh doanh…. các bên giả i quyết trên tinh thần hoà giải, thương lượng đôi bên cùng có lợi. Các bên tiến hành thương lượng, hòa giải ít nhất …..lần trong vòng …….tháng kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.

Trong trường hợp tranh chấp không thỏa thuận được sẽ được giải quyết bằng hòa giải, trọng tài thương mại hoặc giải quyết theo quy định của pháp luật nước Công hòa xã hội Chủ nghĩa việt nam.

Bài viết cùng chủ đề:

Điều 6: Trường hợp bất khả kháng

Trường hợp một bên không thể thực hiện được nghĩa vụ hợp đồng do các điều kiện thời tiết như thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và các sự kiện khách quan khác không năm trong sự kiểm soát của bên bị ảnh hưởng và bên này đã nỗ lực hợp tác để giảm thiểu hậu quả xảy ra mà không khắc phục được thì hai bên sẽ thỏa thuận tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng, có lập thành văn bản và có chữ kí của hai bên

Bất kể nguyên nhân nào khác, nếu bên bị ảnh hưởng không thực hiện nghĩa vụ trong vòng ……….. ngày kể từ ngày có sự kiện bất khả kháng xảy ra mà không báo với bên còn lại thì bên còn lại có quyền dơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu phải bồi thường thiệt hại

Điều 7: Phạt vi phạm hợp đồng và Bồi thường thiệt hại

Nếu bên A hoặc bê B vi phạm một trong những quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận của hợp đồng này

-Thì sẽ phải chịu  phạt vi phạm

 lần 1 số tiền là

 lần 2 số tiền là

 Nếu một bên vi phạm từ 3 lần trở lên thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và bên còn lại phải bồi thường toàn bộ giá trị hợp đồng cho bên còn lại

Những trường hợp chậm trả của phạt vi phạm thì số tiền chậm trả sẽ được tính theo lãi suất của bộ luật dân sự 2015

Trường hợp hợp đồng chấm dứt do vi phạm thì bên bị vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên vi phạm tương ứng với giá trị của hợp đồng bị thiệt hại

Điều 8: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có 1 trong các căn cứ sau

 • Hai bên đã hoàn thành xong quyền và nghĩa vụ của mình
 • Một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không có căn cứ về trường hợp bất khả kháng, thì bên vi phạm phải nộp phạt v phạm và bồi thường thiệt hại cho bên còn lại, Trường hợp bên đơn phương chấm dứt hợp đồng không có lỗi và không có thiệt hại xảy ra thì không phải bồi thường 
 • Do có sự can thiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Điều 9: Cam đoan của các bên

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:

a) Những thông tin về tài sản chuyển nhượng ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;

b) cửa hàng  chuyển nhượng không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;

c) Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản nhận chuyển nhượng và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;

c) Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này;

Điều 10: Điều khoản chung

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…. Và kết thúc ngày …..

Hai bên cùng đồng ý thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản của hợp đồng .

Hợp đồng này được kí tại ….

Hợp đồng này được chủ sở hữu nhà cho thuê để làm địa điểm kinh doanh cửa hàng quần áo này xác nhận việc chuyển nhượng

Lập thành hai bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực từ ngày …..

Bên A Bên B

1900.0191