Một người làm giám đốc được mấy công ty?

Một người có thể làm giám đốc được mấy công ty cùng một lúc?

Một người đang là giám đốc của công ty TNHH rồi thì có thể làm giám đốc của một công ty TNHH khác không hở luật sư hay là giám đốc của một công ty cổ phần khác chẳng hạn, tôi hiện đã góp vốn cùng 2 người bạn để thành lập công ty TNHH kinh doanh thực phẩm, sắp tới tôi cũng có ý định sẽ cùng 1 nhóm bạn khác kinh doanh dãy dịch vụ cửa hàng ăn đêm như vậy thì có được không?


Luật sư Tư vấn Luật Doanh nghiệp – Gọi 1900.0191

1./Thời điểm xảy ra tình huống pháp lý

Ngày 22 tháng 03 năm 2018

2./Cơ sở văn bản Pháp Luật liên quan tới vấn đề một người được làm giám đốc mấy công ty

Luật Doanh nghiệp 2014

3./Luật sư trả lời

  Căn cứ Điều 65, Khoản 3 Điều 81, Điều 157, Điều 177, Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2014, pháp luật không quy định về điều kiện giám đốc chỉ được làm giám đốc tại một doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, Điều lệ công ty hoặc trên hợp đồng lao động được ký kết với người được thuê làm giám đốc thì công ty có thể ghi nhận thêm đối với yêu cầu của giám đốc chỉ được đảm nhận chức vụ này cho một công ty mà không được thực hiện công việc ở cùng lúc nhiều công ty.

Bên cạnh đó, Căn cứ Điều 100 Luật Doanh nghiệp 2014, đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước, pháp luật ghi nhận điều kiện đối với người được bổ nhiệm, hoặc tuyển dụng giữ chức vụ giám đốc của doanh nghiệp nhà nước thì không được đồng thời giữ chức vụ giám đốc tại một doanh nghiệp khác.

Theo đó, đối với việc một người có thể giữ chức vụ giám đốc ở cùng lúc nhiều công ty hay không phụ thuộc vào doanh nghiệp mà người đó đang làm việc. Đối với doanh nghiệp nhà nước, thì người đó chỉ được làm giám đốc ở doanh nghiệp đó theo quy định pháp luật. Đối với các loại hình doanh nghiệp nhà nước, pháp luật không quy định bắt buộc, thì trên cơ sở điều lệ công ty, hợp đồng lao động đã ký kết với công ty, người đó có thể được hoặc không được đảm nhận tiếp chức vụ đó ở công ty khác.

Với những tư vấn trên đây Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191