Thủ tục đăng ký nội quy lao động và thỏa ước lao động tại Sở LĐ TB và XH Hà Nội

Thủ tục đăng ký nội quy lao động và thỏa ước lao động tại Sở LĐ TB và XH Hà Nội như thế nào?

Chào mọi người, có ai biết THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG VÀ THỎA ƯỚC LAO ĐÔNG của Sở LĐ -TB và XH Hà Nội hiện nay như thế nào không ạ?!

Em tìm mãi mà toàn ra của các tỉnh khác thôi. Có ai biết chỉ em với nhé, em mới làm mấy thủ tục này nên chưa rõ lắm


Luật sư Tư vấn Luật Lao động – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 25 tháng 05 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể

Bộ luật lao động 2012

3./ Luật sư tư vấn

Việc đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể được thực hiện trên cơ sở quy định pháp luật do Nhà nước ban hành. Thủ tục thực hiện các nội dung nêu trên tại các địa phương trên cả nước được thực hiện theo quy định chung tại Bộ luật Lao động 2012. Thủ tục đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động theo quy định pháp luật như sau:

  • Về Nội quy lao động:

Nội quy lao động là quy chế làm việc của doanh nghiệp bao gồm các nội dung về thời giờ làm việc, quy định tại nơi làm việc, xử lý kỷ luật,… được lập trên cơ sở quy định pháp luật lao động và thỏa ước lao động tập thể.

Trước hết, Căn cứ Điều 119 Bộ luật lao động 2012 quy định về nội quy lao động như sau:

Điều 119. Nội quy lao động

1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

b) Trật tự tại nơi làm việc;

c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;

d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

3. Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

4. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.”

Theo đó, người sử dụng lao động thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động như sau:

(Căn cứ Điều 120, 121, 122  Bộ luật Lao động 2012)

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động đến Sở Lao động – Thương binh xã hội tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương để thực hiện đăng ký nội quy lao động.

Hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm:

1. Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;

2. Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

3. Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

4. Nội quy lao động.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.

Trường hợp nội quy lao động đã hợp lệ, Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

  • Về Thỏa ước lao động tập thể:

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Nội dung thoả ước lao động tập thể không được trái với quy định của pháp luật và phải có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, khác với Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập không phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà chỉ thực hiện thủ tục gửi nội dung thỏa ước đến cơ quan quản lý theo quy định.

Căn cứ Điều 75 Bộ luật lao động 2012 quy định về gửi thỏa ước lao động tập thể tới cơ quan quản lý nhà nước như sau:

Điều 75. Gửi thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan quản lý nhà nước

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết, người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động phải gửi một bản thỏa ước lao động tập thể đến:

1. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh đối với thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp.

2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đối với thỏa ước lao động tập thể ngành và thỏa ước lao động tập thể khác.”

Theo đó, với Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp được ký kết giữ người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động với đại diện tập thể người lao động, sau khi ký kết trong thời hạn 10 ngày người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động phải gửi một bản tới Sở Lao động – Thương binh, Xã hội tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương.

Vậy, việc thực hiện đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể tại Thành phố Hà Nội cũng như các tỉnh, thành phố khác được thực hiện theo quy định pháp luật nêu trên.

Với những tư vấn về câu hỏi Thủ tục đăng ký nội quy lao động và thỏa ước lao động tại Sở LĐ TB và XH Hà Nội, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

 

 

Bài liên quan:

1900.0191