Tư vấn thủ tục mở thêm xưởng sản xuất cho công ty

Tư vấn thủ tục mở thêm xưởng sản xuất cho công ty, các bước phải làm, hồ sơ, căn cứ?

Hiện tại mình có công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) có trụ sở đóng tại Hà Nội. Nay mình muốn mở thêm 01 xưởng sản xuất tại Thành phố Phú Thọ – hạch toán phụ thuộc vì hàng xuất khẩu. Vậy cần làm thủ tục gì để xưởng sản xuất này hoạt động đúng luật. Mọi người hướng dẫn giúp mình với. Thanks


Luật sư Tư vấn Luật Doanh nghiệp – Gọi 1900.0191

Dựa trên thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

1./ Thời điểm tư vấn: 08/10/2018

2./ Cơ sở Pháp Luật điều chỉnh vấn đề Thủ tục mở chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở khác tỉnh

  • Luật doanh nghiệp năm 2014
  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
  • Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
  • Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

3./ Luật sư trả lời Tư vấn thủ tục mở thêm xưởng sản xuất cho công ty

 Bạn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn có trụ sở đóng tại Hà Nội. Giờ muốn mở chi nhánh xưởng sản xuất tại thành phố Phú Thọ – hạch toán phụ thuộc, để chi nhánh này có thể hoạt động đúng luật, bạn cần tuân thủ các quy định sau:

Căn cứ Điều 46 Luật doanh nghiệpĐiều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh, thủ tục thành lập chi nhánh như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh. Hồ sơ gồm:

+Thông báo lập chi nhánh. Nội dung Thông báo gồm:

-Mã số doanh nghiệp;

-Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

-Tên chi nhánh dự định thành lập;

-Địa chỉ trụ sở chi nhánh;

-Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh;

-Thông tin đăng ký thuế;

-Họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

-Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Lưu ý:Khi kê khai đến mục hình thức hạch toán, chọn ô: hạch toán phụ thuộc

+Quyết định thành lập chi nhánh và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh;

+Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

+Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định pháp luật của người đứng đầu chi nhánh;

Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt chi nhánh cùng với lệ phí.

Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số chi nhánh, địa điểm kinh doanh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Do doanh nghiệp của bạn thành lập chi nhánh tại thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính nên Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đặt trụ sở sẽ gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 3: Sau khi đã được cấp giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, nếu doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký sử dụng con dấu, thì tiến hành khắc con dấu và đăng ký sử dụng con dấu cho chi nhánh.

-Khắc con dấu: Tại các công ty hay trụ sở khắc dấu đủ điều kiện khắc dấu

-Đăng ký sử dụng con dấu: Tại phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi chi nhánh đặt trụ sở.

Trường hợp chi nhánh không có nhu cầu sử dụng con dấu thì không phải khắc dấu và đăng ký sử dụng con dấu.

Bước 4: Kê khai thuế môn bài, lập hồ sơ thuế

Chi nhánh công ty thuộc diện phải kê khai và nộp lệ phí môn bài, mức lệ phí đối với chi nhánh là: 1.000.000 đồng/năm (căn cứ điểm c Khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP)

Thời hạn kê khai: Từ ngày chi nhánh được cấp phép hoạt động cho đến ngày cuối cùng của tháng mà chi nhánh được cấp phép, nộp tờ khai lệ phí môn bài tại cơ quan thuế quản lý chi nhánh. Quá hạn quy định doanh nghiệp sẽ bị phạt lỗi chậm nộp tờ khai thuế.

Lập hồ sơ thuế ban đầu nộp chi cục thuế hoặc chi cục thuế nơi chi nhánh đặt trụ sở; doanh nghiệp liên hệ với cơ quan thuế quản lý chi nhánh ở Phú Thọ để được hướng dẫn các hồ sơ theo quy định.

Việc mở chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

Ngoài ra, việc mở chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì phải thực hiện việc đăng ký trên Cơ quan thuế theo mẫu. Công ty chủ quản trực tiếp đi làm các thủ tục cho chi nhánh và chi nhánh hạch toán phụ thuộc phải có giấy đăng kí kinh doanh, có mã số của doanh nghiệp (đồng thời là mã số thuế). Kèm theo là công văn thông báo mã số thuế chi nhánh trực thuộc và giấy phép sao y. Chi Nhánh hạch toán phụ thuộc chỉ không hạch toán làm sổ sách và tính thuế thu nhập doanh nghiệp mà còn làm tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng nộp cho cơ quan quản lý trực tiếp. Hàng bán tại chi nhánh thì có thể xuất hóa đơn từ trụ sở chính.

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc chuyển số liệu doanh thu, chi phí, chứng từ về doanh nghiệp chủ quản để kê khai thuế TNDN và lập báo cáo tài chính.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, doanh nghiệp muốn lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc cần phải thực hiện theo thủ tục trên để được phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

 

 

1900.0191