Mẫu Biên bản bắt quả tang đối tượng

Mẫu Biên bản bắt quả tang đối tượng vi phạm pháp luật dành cho những người thực hiện hoặc có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng ghi nhận trong thời gian chưa có sự xuất hiện của người đại diện cơ quan có thẩm quyền.

Mẫu Biên bản bắt quả tang đối tượng

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

Hà Nội, ngày… tháng … năm 2017

BIÊN BẢN

(V/v: …………..)

Hôm nay, hồi…giờ…..ngày…tháng…..năm….

Tại:

Chúng tôi gồm Ông/ Bà :                                         chức danh

Tại:                                                                                CMND                                            do CATP Hà Hội cấp ngày

Địa chỉ thường chú:

Địa chỉ liên hệ:

Chúng tôi gồm Ông/ Bà :                                         chức danh

Tại:

CMND                                            do CATP Hà Hội cấp ngày

Địa chỉ thường chú:

Địa chỉ liên hệ:

Chúng tôi gồm Ông/ Bà :                                         chức danh

Tại:

CMND                                            do CATP Hà Hội cấp ngày

Địa chỉ thường chú:

Địa chỉ liên hệ:

Tiến hành lập văn bản vụ việc sau đây: (Ghi thời gian, địa điểm xảy ra, phát hiện vụ việc, nội dung diễn biến, hiện trường, nguyên nhân, người chứng kiến, người liên quan, hậu quả tác hại, các biện pháp đã xử lý, kết quả đã xử lý kèm theo biên bản thu giữ tang chứng, vật chứng nếu có)

………………………………………………………….

Biên bản được lập thành…..bản.

Biên bản kết thúc hồi…..giờ…..cùng ngày, mọi người có tên trên xác nhận sự việc cùng ký tên dưới đây:

Người chứng kiến                       Người có liên quan                          Người lập

(Ký, ghi rõ họ và tên)                     (Ký, ghi rõ họ và tên)                  (Ký, ghi rõ họ và tên)


Tham khảo thêm:

1900.0191