Mẫu Biên bản rơi đồ

Mẫu biên bản được dùng trong trường hợp có sự việc rơi/mất đồ xảy ra và cần biên bản ghi nhận lại sự việc. Mẫu Biên bản rơi đồ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày….tháng…..năm 2019 BIÊN BẢN RƠI ĐỒ Biên … Đọc tiếp

Mẫu Biên bản bắt quả tang đối tượng

Mẫu Biên bản bắt quả tang đối tượng vi phạm pháp luật dành cho những người thực hiện hoặc có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng ghi nhận trong thời gian chưa có sự xuất hiện của người đại diện cơ quan có thẩm quyền. Mẫu Biên bản bắt quả tang đối … Đọc tiếp

1900.0191