Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam hiện là những doanh nghiệp nào

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam hiện có thể nêu tên một số đại diện như sau:

  • Công ty TNHH HanSung Haram Việt Nam/Nhà máy sản xuất, nhuộm sợi và chỉ Han Sung: Sản xuất, nhuộm các loại chỉ, sợi và sản xuất phụ kiện, vật liệu ngành dệt may.
  • Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên/Dự án đầu tư dây chuyền in trên vải. :  Đầu tư dây chuyền in trên sản phẩm vải do Công ty TNHH Dệt và nhuộm Hưng Yên sản xuất.
  • Công ty TNHH Linea Aqua Việt Nam/ Dự án đầu tư thành lập nhà máy sản xuất đồ bơi: Sản xuất các sản phẩm đồ bơi chất lượng cao để xuất khẩu.

Xem thêm bài viết:

1900.0191