Công an khu vực gõ cửa kiểm tra nhân khẩu vào lúc đêm khuya thì có vi phạm pháp luật không?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Công an khu vực gõ cửa kiểm tra nhân khẩu vào lúc đêm khuya thì có vi phạm pháp luật không?

Khi minh đóng cửa đi ngủ rồi mà công an khu vực cùng dân phòng đập cửa đòi kiểm tra nhân khẩu, tạm trú như vậy có vi phạm không. E mù luật lắm nhưng ức chế vô cùng. Mỗi lần ấp e có anh công an mới là y như rằng nhà e được một phen hú hồn.


Luật sư Tư vấn Luật hành chính – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 19 tháng 06 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề Kiểm tra cư trú

  • Luật cư trú 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013
  • Thông tư số 35/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật cư trú, đăng ký tạm trú, thông tư có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2014.

3./ Luật sư tư vấn

Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú cho họ. Công an các cấp có quyền và trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý những vi phạm pháp luật về cư trú.

Căn cứ Điều 26 Thông tư 35/2014/TT-BCA quy định về việc kiểm tra cư trú như sau:

“Điều 26. Kiểm tra cư trú

1. Hình thức kiểm tra cư trú được tiến hành định kỳ, đột xuất, hoặc do yêu cầu phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự.

2. Đối tượng kiểm tra cư trú là công dân, hộ gia đình, cơ sở cho thuê lưu trú, cơ quan đăng ký, quản lý cư trú các cấp; cơ quan, tổ chức có liên quan đến quản lý cư trú.

3. Nội dung kiểm tra cư trú bao gồm kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung đăng ký, quản lý cư trú; quyền và trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức; các nội dung khác theo pháp luật cư trú.

4. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Công an xã được giao quản lý cư trú tại địa bàn có quyền kiểm tra trực tiếp hoặc phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật về cư trú đối với công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức thuộc địa bàn quản lý. Khi kiểm tra được quyền huy động lực lượng quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cùng tham gia.

5. Việc kiểm tra cư trú của Công an cấp trên tại địa bàn dân cư phải có cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Công an xã được giao quản lý cư trú tại địa bàn chứng kiến.”

Như vậy, vì hình thức kiểm tra cư trú có thể được tiến hành đột xuất nên đối với trường hợp của bạn, cán bộ công an khu vực có quyền huy động thêm dân phòng để thực hiện kiểm tra nơi cư trú lúc đêm khuya.

Với những tư vấn về câu hỏi Công an khu vực gõ cửa kiểm tra nhân khẩu vào lúc đêm khuya thì có vi phạm pháp luật không?, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

1900.0191