Thủ tục chi tiết để thành lập công ty kinh doanh bất động sản

Thành lập công ty kinh doanh bất động sản, thành lập công ty môi giới bất động sản, thành lập công ty điều hành quản lý sàn giao dịch bất động sản, mở dịch vụ tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản.

Kinh doanh bất động sản đã và đang là lĩnh vực vô cùng hấp dẫn, đi cùng với những rủi ro lớn, vốn lớn là lợi nhuận cao, đây hoàn toàn không thể là sân chơi của những người mới vào nghề và non kinh nghiệm.

Với tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa hiện nay giá đất đã có rất nhiều thay đổi, nhu cầu mua đất, thuê đất, thuê nhà ở cũng kéo theo đó mà tăng cao. Và tất nhiên, có cầu thì sẽ có cung, các cá nhân, công ty muốn thử sức hoặc cùng hợp tác kinh doanh bất động sản cũng gia tăng ở mức độ chóng mặt. Căn cứ vào Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Kinh doanh bất động sản, Nghị định số 79/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, Công ty Luật LVN sẽ hướng dẫn quý khách thủ tục Thành lập công ty kinh doanh bất động sản chi tiết và rõ ràng nhất để tạo bước khởi đầu thuận lợi cho mọi doanh nghiệp và là tiền đề để tiến đến sự thành công nhanh chóng hơn.

Điều kiện để thành lập công ty kinh doanh bất động sản

1. Các Điều kiện chung để thành lập công ty kinh doanh bất động sản

a. Điều kiện về cá nhân, tổ chức đứng ra thành lập công ty kinh doanh bất động sản

Căn cứ Điều 3 Nghị định 76/2015/NĐ-CP:

– Tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh bất động sản phải tiến hành thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật;

Tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền kinh doanh các dịch vụ môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản theo quy định.

b. Điều kiện về vốn

Vốn điều lệ là gì

Vốn Điều lệ là tổng giá trị tài sản mà các thành viên, cổ đông cùng góp vào để thành lập Doanh nghiệp. Vốn điều lệ được tiến hành đăng ký khi thành lập công ty và là một trong những thông tin quan trọng của doanh nghiệp, có ảnh hưởng lớn tới gần như toàn bộ hoạt động sau này của doanh nghiệp như điều kiện kinh doanh, điều kiện đấu thầu tham gia dự án, phân loại doanh nghiệp, nghĩa vụ nộp thuế, kê khai thuế, báo cáo tài chính.

Vốn pháp định là gì

Vốn Pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để doanh nghiệp có thể hoạt động một lĩnh vực nào đó. Mức vốn này sẽ do cơ quan có thẩm quyền ban hành nhằm giới hạn và nâng cao khả năng của những đơn vị tham gia trong lĩnh vực đó, từ đây gián tiếp đảm bảo quyền lợi cho các khách hàng và đảm bảo kiểm soát được nền kinh tế thị trường có định hướng.

Vốn Điều lệ và Vốn Pháp định khác nhau như thế nào

Vốn Điều lệ chỉ là mức vốn đăng ký khi thành lập công ty và được ghi nhận trên Giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin này.

Vốn pháp định thì khác, mức vốn này cần phải có văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền như ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác. Thường thì số tiền theo mức vốn pháp định phải tồn tại thực tế tại thời điểm xác nhận và là tiền mặt, việc góp vốn bằng tài sản hoặc giá trị vật chất khác phải được quy thành giá trị tiền mặt theo nhận định của cơ quan chuyên môn bấy giờ.

Mức vốn điều lệ để thành lập công ty bất động sản

Vốn Điều lệ để thành lập công ty bất động sản doanh nghiệp phải đăng ký với mức cao hơn 20 tỷ đồng.

Mức vốn pháp định để thành lập công ty bất động sản

Mức vốn pháp định do cơ quan có thẩm quyền xác nhận băng văn bản tại thời điểm thành lập công ty không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ các trường hợp sau:

– Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên;

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản.

Từ năm 2014, với hiệu lực của Bộ Luật Doanh nghiệp 2014, các Doanh nghiệp không còn phải làm thủ tục đăng ký xác nhận về mức vốn pháp định khi thành lập công ty nhưng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này.

2. Các Điều kiện riêng đối với từng lĩnh vực kinh doanh bất động sản

a. Điều kiện thành lập công ty Xây dựng, Chuyển nhượng, Cho thuê bất động sản

Căn cứ theo Điều 10 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, Điều 3, Điều 4 của Nghị định số 76/2015/NĐ-CP, Doanh nghiệp chỉ cần đảm bảo các quy định về cá nhân, tổ chức đứng ra trực tiếp kinh doanh và vốn lớn hơn 20 tỷ đồng như đã nêu ở phần trên là đã đủ điều kiện để kinh doanh xây dựng, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản.

b. Điều kiện thành lập công ty Môi giới bất động sản

Căn cứ Điều 62 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2018, điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản bao gồm:

– Phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trong doanh nghiệp đó, được chứng minh bằng Hợp đồng lao động ký kết với doanh nghiệp.

– Nếu là Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập thì phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định về thuế.

– Cá nhân, doanh nghiệp tiến hành kinh doanh cấm không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong bất kỳ một giao dịch kinh doanh bất động sản nào.

c. Điều kiện thành lập công ty điều hành Sàn giao dịch bất động sản

Căn cứ Điều 69 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, cần có các điều kiện sau:

– Phải thành lập doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người có trách nhiệm trực tiếp quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản  do công ty mở phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

– Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hoạt động được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

d. Điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản

Căn cứ vào Điều 4 Nghị định số 79/2016/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Là tổ chức được thành lập và hoạt động tại Việt Nam; có chức năng giáo dục nghề nghiệp hoặc đào tạo cao đẳng, đại học hoặc đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật.

– Có cơ sở vật chất, phòng học bảo đảm đủ chỗ ngồi cho học viên và có địa điểm để học viên thực hành về kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

– Có giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình khung đào tạo bồi dưỡng do Bộ Xây dựng ban hành.

– Có tổi thiểu 30% số giảng viên trong biên chế hoặc có hợp đồng không xác định thời hạn (có đóng bảo hiểm) trên tổng số giảng viên đăng ký tham gia giảng dạy phù hợp với chương trình khung đào tạo bồi dưỡng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản

Bước 1: Xác lập chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và Đầu tư

Sau khi nhận được yêu cầu của quý khách, chúng tôi sẽ tiến hành tư vấn sơ bộ và hướng dẫn quý khách kê khai những thông tin cần thiết, thay mặt quý khách lập hồ sơ và gửi tới Sở kế hoạch và Đầu tư nơi Doanh nghiệp dự kiến đặt trụ sở chính.

Hồ sơ sẽ bao gồm những giấy tờ chủ yếu sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo Mẫu của Phòng đăng ký kinh doanh;

– Điều lệ công ty dự kiến theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014;

– Danh sách thành viên góp vốn, bao gồm thông tin cá nhân sơ bộ và thông tin phần vốn góp vào công ty đăng ký;

– Bản sao Giấy tờ chứng thực cá nhân như Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, visa hoặc những giấy tờ khác;

– Đối với cá nhân nước ngoài thành lập công ty trong một số trường hợp sẽ cần cung cấp thêm những giấy tờ hợp pháp được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp hoặc xác nhận như Giấy chứng nhận đầu tư, thị thực, thẻ tạm trú;

– Đối với thành viên góp vốn là tổ chức, công ty, pháp nhân khác, hồ sơ sẽ cần cung cấp thêm bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh, biên bản, quyết định của công ty đó về việc đồng ý góp vốn vào công ty dự kiến thành lập;

– Bản sao Giấy phép xây dựng, Hợp đồng thuê nhà trong trường hợp Doanh nghiệp có dự định đặt trụ sở chính tại Tòa nhà chung cư văn phòng hoặc Tòa nhà hỗn hợp, Khu trung tâm thương mại.

Công ty Luật LVN sẽ hỗ trợ và thay mặt quý khách toàn bộ quá trình xây dựng hồ sơ này nên quý khách chỉ cần tìm hiểu để có thể nắm được chứ không cần lo lắng.

Bước 2: Nhận Giấy phép đăng ký kinh doanh và khắc Dấu tròn cho Doanh nghiệp

Sau khi đã nộp hồ sơ vào Phòng Đăng ký kinh doanh, trong thời hạn 5 ngày kể từ khi hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp cho đơn vị. Đơn vị cần tiếp tục thực hiện thủ tục khắc dấu tròn hay còn gọi là dấu hộp để hoàn tất nốt thủ tục đăng ký.

Bước 3: Công bố thông tin Doanh nghiệp và Thông báo sử dụng mẫu dấu trên Cổng thông tin điện tử quốc gia

Với Đăng ký kinh doanh bản chính đã nhận trên tay cùng Dấu tròn doanh nghiệp, đơn vị cần thực hiện thủ tục cuối cùng là đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp mới của mình và Thông báo sử dụng mẫu dấu trên Cổng thông tin điện tử quốc gia liên tục trong vòng 30 ngày theo quy định của Bộ kế hoạch và Đầu tư.

Bước 4: Công ty Luật LVN bàn giao kết quả cho khách hàng

Sau khi hoàn tất tất cả thủ tục pháp lý, Công ty Luật LVN sẽ bàn giao Giấy phép kinh doanh, con Dấu doanh nghiệp và biên lai thực hiện công bố thông tin điện tử cho Doanh nghiệp để doanh nghiệp bắt đầu chính thức hoạt động trên thực tế.

Quý khách có thắc mắc hoặc có nhu cầu liên quan có thể liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ ngay lập tức.

Quý khách có thể tham khảo thêm một số bài viết sau:

1900.0191