Thủ tục cấp phép hoạt động Yoga và Quyền anh

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG YOGA & QUYỀN ANH Căn cứ pháp lý: – Nghị định 106/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao. – Thông tư 08/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn thể dục … Đọc tiếp

Tư vấn để thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội

Tư vấn để thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ I.ĐIỀU KIỆN Tổ chức cá nhân đứng tên mở Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Bồi dưỡng văn hóa được xét cấp quyết định và giấy phép hoạt động khi đảm bảo các điều kiện sau: 1.Về … Đọc tiếp

Tư vấn trình tự, thủ tục thành lập Hiệp hội

Tư vấn trình tự, thủ tục thành lập Hiệp hội I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: – Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; – Thông tư 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của … Đọc tiếp

Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

Tổng đài luôn luôn trực tuyến 1900.0191 có thể hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế. Công ty Luật LVN cung cấp Dịch vụ Thành lập Doanh nghiệp , Mở Công ty trọn gói: – Tư vấn, hỗ … Đọc tiếp

Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình

Tổng đài luôn luôn trực tuyến 1900.0191 có thể hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình. Công ty Luật LVN cung cấp Dịch vụ Thành lập Doanh nghiệp , Mở Công ty trọn gói: – Tư vấn, hỗ trợ giải … Đọc tiếp

Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình

Tổng đài luôn luôn trực tuyến 1900.0191 có thể hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình. Công ty Luật LVN cung cấp Dịch vụ Thành lập Doanh nghiệp , Mở Công ty trọn gói: – Tư … Đọc tiếp

Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Hoạt động thể thao

Tổng đài luôn luôn trực tuyến 1900.0191 có thể hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Hoạt động thể thao. Công ty Luật LVN cung cấp Dịch vụ Thành lập Doanh nghiệp , Mở Công ty trọn gói: – Tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc liên quan … Đọc tiếp

Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình

Tổng đài luôn luôn trực tuyến 1900.0191 có thể hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình. Công ty Luật LVN cung cấp Dịch vụ Thành lập Doanh nghiệp , Mở Công ty trọn … Đọc tiếp

Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Hoạt động dịch vụ cắt tóc, làm đầu, gội đầu, tang lễ, hôn lễ

Tổng đài luôn luôn trực tuyến 1900.0191 có thể hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Hoạt động dịch vụ cắt tóc, làm đầu, gội đầu, tang lễ, hôn lễ. Công ty Luật LVN cung cấp Dịch vụ Thành lập Doanh nghiệp , Mở Công ty trọn gói chỉ … Đọc tiếp

Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)

Tổng đài luôn luôn trực tuyến 1900.0191 có thể hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao). Công ty Luật LVN cung cấp Dịch vụ Thành lập Doanh nghiệp , … Đọc tiếp

Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Hoạt động của công đoàn

Tổng đài luôn luôn trực tuyến 1900.0191 có thể hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Hoạt động của công đoàn. Công ty Luật LVN cung cấp Dịch vụ Thành lập Doanh nghiệp , Mở Công ty trọn gói: – Tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc liên … Đọc tiếp

Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình

Tổng đài luôn luôn trực tuyến 1900.0191 có thể hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình. Công ty Luật LVN cung cấp Dịch vụ Thành lập Doanh nghiệp , Mở Công ty trọn … Đọc tiếp

Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Hoạt động vui chơi giải trí, công viên

Tổng đài luôn luôn trực tuyến 1900.0191 có thể hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Hoạt động vui chơi giải trí, công viên. Công ty Luật LVN cung cấp Dịch vụ Thành lập Doanh nghiệp , Mở Công ty trọn gói: – Tư vấn, hỗ trợ giải đáp … Đọc tiếp

Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh, nghiệp chủ và nghề nghiệp

Tổng đài luôn luôn trực tuyến 1900.0191 có thể hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh, nghiệp chủ và nghề nghiệp. Công ty Luật LVN cung cấp Dịch vụ Thành lập Doanh nghiệp , Mở Công ty trọn gói: – Tư … Đọc tiếp

Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Hoạt động của các tổ chức tôn giáo, tổ chức khác

Tổng đài luôn luôn trực tuyến 1900.0191 có thể hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Hoạt động của các tổ chức tôn giáo, tổ chức khác. Công ty Luật LVN cung cấp Dịch vụ Thành lập Doanh nghiệp , Mở Công ty trọn gói: – Tư vấn, hỗ … Đọc tiếp

Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng, các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên

Tổng đài luôn luôn trực tuyến 1900.0191 có thể hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng, các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên. Công ty Luật LVN cung cấp Dịch vụ Thành lập Doanh … Đọc tiếp

Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Hoạt động chữa bệnh, phục hồi nhân phẩm

Tổng đài luôn luôn trực tuyến 1900.0191 có thể hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Hoạt động chữa bệnh, phục hồi nhân phẩm. Công ty Luật LVN cung cấp Dịch vụ Thành lập Doanh nghiệp , Mở Công ty trọn gói: – Tư vấn, hỗ trợ giải đáp … Đọc tiếp

Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú

Tổng đài luôn luôn trực tuyến 1900.0191 có thể hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú. Công ty Luật LVN cung cấp Dịch vụ Thành lập Doanh nghiệp , Mở Công ty trọn gói: – Tư vấn, hỗ … Đọc tiếp

Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc

Tổng đài luôn luôn trực tuyến 1900.0191 có thể hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc. Công ty Luật LVN cung cấp Dịch vụ Thành lập Doanh nghiệp , Mở Công ty trọn gói: – Tư vấn, hỗ trợ … Đọc tiếp

1900.0191